Terug

Ingebrekestelling

Door een (schriftelijke) ingebrekestelling raakt men in verzuim,

 • ofwel nadat een redelijke termijn voor nakoming is verstreken
 • ofwel op het moment dat uit de houding van de ander blijkt, dat aanmaning geen nut heeft of die ander tijdelijk niet kan nakomen.

In principe is een ander pas in verzuim, nadat deze een schriftelijke aanmaning heeft ontvangen, en er een redelijke termijn is gesteld aan de ander, om alsnog na te komen. Ofwel: om alsnog te doen, wat er is afgesproken. Dat staat in de wet in artikel 6:82 B.W.  De redelijke termijn moet dus in principe zijn verstreken, voordat de ander in verzuim is.

Indien de ander al iets mededeelt, waaruit blijkt dat deze niet zal nakomen, dan is de ander zonder de schriftelijke ingebrekestelling al in verzuim.

De ander is verplicht schade te vergoeden, over de periode van het verzuim.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • C. Claessens Ludwig Alexander Advocatuur Zeist
 • C.R. Hettema De Baarsjes Advocatenkantoor Amsterdam
 • M.H.W. Franssen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • drs. P. Rijnsburger BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
 • G. Alkilic Advocatenkantoor Hoefkade S-GRAVENHAGE
 • R.B. Gerretsen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • D.I.N. Levinson - Arps LA-Law.NL Middelburg
 • D.M. van Daalen WERK advocatuur Hilversum
 • H.M.J. van Boxtel Van Boxtel advocaten Eindhoven
 • O.C. Bondam Bondam Advocatenpraktijk Voorschoten