Terug

Invorderingsrecht: Aansprakelijkheid voor belastingschuld van een ander

Een belastingschuld van een andere persoon of onderneming

Aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschuld van derden komt dikwijls voor in situaties waarin van samenwerking tussen verschillende bedrijven of personen sprake is. Hieronder valt ook bestuurdersaansprakelijkheid.

Onrechtmatig

Dat de Belastingdienst geld van u vordert, wil nog niet zeggen dat dat terecht is. En de Belastingdienst mag niet in alle gevallen van alle mogelijkheden gebruik maken. Beslaglegging kan bijvoorbeeld onrechtmatig zijn, en de Belastingdienst kan schadeplichtig zijn, indien het handelen van de Belastingdienst schade veroorzaakt. Bovendien dient de Belastingdienst zich te houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Klik hier voor het onderdeel algemene beginselen van behoorlijk bestuur van het rechtsgebied Bestuursrecht. 

Aansprakelijk stellen

De ontvanger kan een derde, zoals een voormalige bestuurder van een onderneming, aansprakelijk stellen voor belastingschulden die nog niet door de onderneming zijn voldaan. 

 

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • S.H.J. Buitenkamp ECHT advocatuur EPE
  • B.W.M. Toemen Gelijk Advocaten Den Bosch
  • M.E. Beukers Hamer advocaten BUSSUM
  • I.M. van Kuilenburg Gelijk Advocaten Den Bosch
  • J.S. Bauer BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
  • P. Bollema BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
  • R.H. Steensma MKS Advocaten Rotterdam
  • R.H.T. van Boxmeer Gelijk Advocaten Den Bosch
  • S. Bhulai
  • drs. P. Rijnsburger BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN