Terug

Invorderingsrecht: Onderdeel van belastingrecht

Taak

Het is de taak van de ontvanger van de belastingdienst om belastingschulden in te vorderen. De rechtsregels omtrent het invorderen van belastingschulden noemt men samenvattend het Invorderingsrecht. Het invorderingsrecht is een onderdeel van het belastingrecht. Zowel het invorderingsrecht als het belastingrecht vindt u op JouwAdvocaat.nl onder "fiscaal recht".

Om belastingschulden in te kunnen vorderen, heeft de ontvanger bevoegdheden:

- civielrechtelijke bevoegdheden, zoals het aanvragen van een faillissement

- fiscale bevoegdheden, zoals een dwanginvordering.

Aanmaning

Als men een belastingaanslag niet op tijd betaalt, dan ontvangt men een aanmaning. Voor die aanmaning worden u ook aanmaningskosten in rekening gebracht. Binnen 14 dagen moet u de aanmaning betalen: de belastingaanslag met daarbij de aanmaningskosten.

Tegen deze aanmaningskosten kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen, binnen 6 weken. Kijk op JouwAdvocaat.nl bij rechtsgebied Bestuursrecht voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift.

Dwanginvordering

Als u de aanmaning vervolgens niet op tijd betaalt, dan krijgt u een dwangbevel. Voor dat dwangbevel worden u ook kosten in rekening gebracht. Binnen 2 dagen moet u het openstaande bedrag (de belastingaanslag met de aanmaningskosten) betalen, plus de kosten van het dwangbevel.

Wat als u niet op tijd betaalt?

Dan kan er beslag worden gelegd, op bijvoorbeeld uw inkomen, of uw bezittingen. 

Betalingsregeling

Als u een betalingsregeling wilt treffen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de belastingdienst. Wellicht mag u de aanslag dan in termijnen betalen. U moet u dan wel aan de betalingstermijnen houden, anders vervalt de betalingsregeling.

 

 

 

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • A.C.M. van Lieshout
  • O.C. Bondam Bondam Advocatenpraktijk Voorschoten
  • I.M. van Kuilenburg Gelijk Advocaten Den Bosch
  • M.J.J.A. Ooms Ooms Advocatuur Rotterdam
  • K.G. Kapel Sørensen Advocaten Rotterdam
  • H.M.J. van Boxtel Van Boxtel advocaten Eindhoven
  • M. de Geest
  • T. Geerlof Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • P.J.Ph. Dietz de Loos De Loos & Schrijver Advocaten Wassenaar
  • D.M. Gijzen Advocatenkantoor Gijzen Heerlen