Terug

Lastgeving

In artikel 7:414 Burgerlijk Wetboek staat dat lastgeving de overeenkomst van opdracht is waarbij de ene partij, de lasthebber, zich jegens de andere partij, de lastgever, verbindt om één of meer rechtshandelingen te verrichten.

Kenmerk

Het kenmerk van lastgeving is dat het er om gaat dat de rechtshandelingen worden verricht voor rekening van de lastgever.

Verschil lastgeving en overeenkomst tot opdracht

Het verschil tussen lastgeving en de overeenkomst tot opdracht is dat er bij lastgeving rechtshandelingen worden verricht. Bij de overeenkomst tot opdracht worden er feitelijke handelingen verricht.

Verschil lastgeving en volmacht

Het verschil tussen lastgeving en volmacht is dat er bij lastgeving een verplichting bestaat om rechtshandelingen te verrichten, en dat er bij een volmacht een bevoegdheid bestaat om rechtshandelingen te verrichten.

Ten name van

Een lasthebber kan ofwel handelen ten name van de lastgever ofwel handelen op eigen naam. In het geval van de artikelen 7:419 tot 7:421 Burgerlijk Wetboek is van belang, op wiens naam de lasthebber handelt. Deze artikelen zijn namelijk alleen van toepassing als een lasthebber handelt op eigen naam.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • J.J.H. Siebelt Best Law Advocaten Best
  • L.M. Dressel Best Law Advocaten Best
  • L.E.Q. Smits van Oyen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • M.R. Ploeger Engels Ploeger advocaten Schagen
  • D.I.N. Levinson - Arps LA-Law.NL Middelburg
  • D.R. Ninck Blok Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • S.H.J. Buitenkamp ECHT advocatuur EPE
  • E.M.Y. Sørensen Sørensen Advocaten Rotterdam
  • Paul Homan
  • M. Windt Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam