Terug

Mededelingsplicht

Mededelingsplicht

Deze mededelingsplicht staat in de wet in artikel 7:928 BW.

De mededelingsplicht betreft alle feiten en omstandigheden die met de verzekeringsovereenkomst samenhangen.

Sommige mededelingen hoeft men alleen te doen, als daar uitdrukkelijk om wordt gevraagd, zoals over een strafrechtelijk verleden. Dan dient ook sprake te zijn van "recente" strafbare gedragingen, in een periode van meer dan 8 jaar geleden.

Er bestaan ook gevolgen, als men niet voldoet aan de mededelingsplicht. Daarbij geldt als voorwaarde:

- dat de verzekeraar (of verzekeringsmaatschappij) de verzekerde op die gevolgen gewezen heeft, binnen een periode van 2 maanden nadat de verzekeraar de verzwegen feiten heeft ontdekt, of had behoren te ontdekken;

De verzekeraar kan dan de verzekeringsovereenkomst opzeggen.

Bij opzettelijk bedrog van de verzekerde, kan de verzekeraar de overeenkomst binnen 2 maanden opzeggen. Bij verzwijging door de verzekerde kan de verzekeraar opzeggen binnen 2 maanden nadat hij heeft voldaan aan de plicht van kennisgeving van de verzwijging en heeft gewezen op de gevolgen hiervan.

Verzwijging kan grote gevolgen hebben. In het geval de verzekeraar, had deze alle essentiele aspecten geweten, geen verzekering had afgesloten met deze verzekerde, dan hoeft de verzekeraar niet uit te keren.

Voor de verzekeraar bestaat niet de mogelijkheid om een beroep te doen op vernietiging van de verzekeringsovereenkomst op grond van bedrog of dwaling.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • F.M. Hooijmans Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • M.E. Beukers Hamer advocaten BUSSUM
  • J. 't Hart 't Hart Advocatuur & Mediation Haarlem
  • E.T.P. Scheers Scheers Advocatuur Den Haag
  • S. Smeets Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
  • M.L.M. Bindels Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • C.P.M. Engels Engels Ploeger advocaten Heerhugowaard
  • D.M. Gijzen Advocatenkantoor Gijzen Heerlen
  • M. Spek Advocatenkantoor Hoefkade S-GRAVENHAGE
  • R.N. van der Ham Advocaten in de Praktijk Utrecht