Terug

Meldingsplicht gebreken

Meldingsplicht van huurder

Als een huurder dat niet doet - en aldus de verplichting van artikel 7:222 BW niet nakomt - moet de huurder de door nalatigheid ontstane schade vergoeden. Als de huurder het gebrek niet meldt aan de verhuurder, is de verhuurder niet in de gelegenheid het gebrek te herstellen. 

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • D.M. van Daalen WERK advocatuur Hilversum
  • drs. M. Hoogendoorn Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • Y.E. Verkouter Gelijk Advocaten Den Bosch
  • S. Said Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • C.J. Bungay
  • L. Nix Spuistraat 10 Advocaten Amsterdam
  • S.H.J. Buitenkamp ECHT advocatuur EPE
  • S. Bhulai De Loos & Schrijver Advocaten Wassenaar
  • L.E.Q. Smits van Oyen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • K. Horstman ECHT advocatuur EPE