Terug

Minnelijk traject

Als er sprake is van een vordering, bijvoorbeeld omdat een rekening niet (tijdig) is betaald, dan wordt er eerst buiten rechte geprobeerd om alsnog een betaling te krijgen. Daartoe wordt een incasso-brief gezonden. 

De 14-dagen brief

Als men niet op tijd betaalt, en de betalingstermijn is verstreken, moet er een aanmaning worden gezonden door de schuldeiser. Die aanmaning wordt ook wel genoemd “de 14-dagen brief”.

In die aanmaning moet worden vermeld:

 • dat er binnen 14 dagen alsnog moet worden betaald (men mag een schuldenaar meer dan 14 dagen geven, maar men moet minstens 14 dagen geven)
 • dat er bij betaling binnen die termijn geen incassokosten verschuldigd zijn
 • dat – als er niet alsnog betaald wordt binnen 14 dagen – er wèl incassokosten verschuldigd zijn, wat de hoogte zal zijn van deze incassokosten, en of er al dan niet btw verschuldigd is over deze incassokosten (en hoe hoog deze btw is).

Dat deze brief is verzonden en ook daadwerkelijk door de schuldenaar is ontvangen, moet kunnen worden aangetoond. 

Wijze van verzending

Zend een dergelijke brief dan ook per aangetekende post. Als het om grote bedragen of belangen gaat, kan overwogen worden of het zinvol is een deurwaarder bij exploit een aanzegging te laten doen.

Een schuldeiser kan, als voldaan is aan de voorwaarden van de “14-dagen brief” aanspraak maken op incassokosten. De schuldeiser hoeft geen extra handelingen te verrichten.

Wettelijke rente

In het geval de schuldenaar (degene die een schuld heeft) in verzuim is, kan een schuldeiser ook wettelijke rente in rekening brengen.

 

Als er geen afspraken zijn gemaakt over incassokosten, dan geldt de wettelijke berekening van incassokosten.

Staffel

De wet is weer te geven in het volgende schema (met een minimum te betalen bedrag van € 40):

Geldbedrag / Hoofdsom  %  minimum / maximum
over de eerste € 2.500 15 met een minimum van € 40,00
over de volgende € 2.500 10  
over de volgende € 5.000 5  
over de volgende € 190.000 1  
over het meerdere 0,5 maximum van € 6.775

 

Slechts 1 keer incassokosten

De incassokosten mogen slechts 1 maal in rekening gebracht worden. Is door de schuldeiser zelf al een bedrag aan incassokosten in rekening gebracht, en schakelt de schuldeiser vervolgens een incasso-bureau in, dan mag die niet nogmaals incassokosten in rekening brengen.

Reken zelf!

Hoe kunt u zelf eenvoudig een berekening maken of checken op internet?

Heel eenvoudig: bijvoorbeeld op www.incassokostenberekenen.nl 

Bovendien kunt u hier eenvoudig een voorbeeld van een 14-dagen brief downloaden.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • C. Claessens Ludwig Alexander Advocatuur Zeist
 • S. Said Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • M. de Geest
 • J-F. Grégoire VIER Advocaten Den Haag
 • F.S. van Steenbergen
 • S. van de Griek VDG advocatuur Almelo
 • M.L.M. Bindels Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • drs. M. Hoogendoorn Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • D.R. Ninck Blok Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • C. van Steenderen-Koornneef Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam