Terug

Ontbinding

Als er sprake is van een huurachterstand, dan zijn er 2 opties:
•    ofwel de huurachterstand wordt alsnog betaald
•    ofwel de huurovereenkomst wordt ontbonden (beëindigd), en de huurachterstand moet betaald worden

Dagvaarding

In een zogeheten dagvaarding kan een verhuurder vragen wat hij wil. De rechter zal vervolgens beslissen, nadat ook de huurder in de gelegenheid is geweest te melden wat hij/zij er van vindt. Het is mogelijk dat de rechter vindt dat de verhuurder de huurder nog een kans moet geven, of dat er redenen zijn waardoor het de huurder niet is aan te rekenen dat de huur niet is betaald. 

Ga onmiddellijk naar een gespecialiseerde advocaat, indien u een dagvaarding ontvangt waarin staat vermeld dat wordt gevorderd dat u uit uw huis moet, en ontruimd wordt.

3 maanden achterstand

In de regel geldt dat een huurachterstand 3 maanden al snel voldoende reden oplevert, om als verhuurder aan de rechter te vragen om de huurovereenkomst te laten ontbinden. Dat betekent natuurlijk niet dat men gerust 3 maanden lang de huur niet kan betalen. U kunt voor een veel kortere periode van huurachterstand ook te maken krijgen met een ontbindingsvordering. Misschien zijn er wel andere redenen voor een verhuurder, om van een huurder af te willen. Of misschien is er al heel vaak te laat betaald. De rechter houdt met alle belangen rekening: met die van de verhuurder en met die van de huurder. Omdat de huurder de “zwakkere” partij is in deze relatie, wordt de huurder beschermd door de wetgeving, en de rechter past de wetgeving toe. Soms krijgt een huurder nog een kans om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, maar dat hangt volledig van de situatie af. Ieder geval is anders, en per geval wordt het bekeken.  

Verstek 

Het gebeurt vaker dan men zou vermoeden dat een huurder niet op komt dagen, in een dergelijke procedure. 
In het geval een huurder niet “verschijnt” in de procedure, dan geldt dat de eis wordt toegewezen, tenzij het de rechter “onrechtmatig of ongegrond voorkomt” indien aan alle wettelijke eisen is voldaan (bijvoorbeeld met betrekking tot de inhoud van de dagvaarding).

Verzet

Zo’n vonnis noemt men een “verstek”-vonnis. Men wordt dan bij “verstek” veroordeeld. Na een verstekvonnis geldt een bijzondere termijn om daartegen op te komen. Dat kan door “verzet” in te stellen, door de verhuurder te dagvaarden. De termijn om in verzet te gaan, betreft 4 weken nadat het verstekvonnis aan hem in persoon (dus: echt persoonlijk) is betekend (door een deurwaarder) dan wel op andere wijze aan de huurder bekend is geworden. Ga er van uit dat men als huurder, nadat deze reageert op het vonnis, vanaf dat moment bekend wordt verondersteld bekend te zijn met het vonnis, en dat dan in ieder geval de termijn van 4 weken gaat lopen. Houd in ieder geval een termijn van 4 weken aan vanaf de datum van het vonnis, dan is men in ieder geval op tijd met het indienen van het verzet.

Slechts in bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld het ontstaan van nieuwe omstandigheden, kan het vonnis van de rechter (als dat vonnis onherroepelijk is geworden) nog worden aangevochten. 

Ontruiming voorkomen

Als sprake is van een moeilijke financiële positie van de huurder, dan kan deze soms op de volgende wijze handelen, om bijvoorbeeld een ontruiming te voorkomen:

 • een verzoek indienen bij de rechtbank tot toepassing van de WSNP
 • tegelijkertijd om een zogeheten voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank

In het geval de rechtbank de voorlopige voorziening toewijst, dan mag de huurder gedurende 6 maanden niet worden ontruimd, en niet worden afgesloten van gas, water en elektra, en mag diens zorgverzekering niet worden opgezegd. 

De verhuurder mag tijdens de WSNP de huurovereenkomst niet opzeggen of ontbinden op grond van een huurschuld, die is ontstaan met betrekking tot de periode voorafgaand aan de WSNP. 

Het vonnis tot ontruiming wordt na de ingang van de WSNP opgeschort. De huurder moet dan natuurlijk wel de volgende maanden huur betalen. 

Schulden

In het geval er problematische schulden zijn, dient men het niet zover te laten komen dat er allerlei rekeningen niet betaald worden. Er zijn veel mogelijkheden om van de schulden af te komen, en om er voor te zorgen dat er geen nieuwe schulden ontstaan. Ook dient te worden voorkomen dat er incassokosten worden gerekend, die de schulden nog eens doen stijgen.

Hulp bij problematische schulden 

Er is veel hulp te krijgen bij problematische schulden. In Nederland gelden normen voor het bestaansminimum, en het is niet nodig om het zover te laten komen dat u uit uw huis wordt gezet! Dat doet vervolgens ook andere problemen ontstaan: waar gaat u dan wonen? U krijgt geen urgentiestatus als u ontruimd wordt door een huurachterstand. Als er minderjarige kinderen zijn, wat moet er dan gebeuren? 

Gemeente 

Vraag er naar bij uw gemeente, wat u kunt doen aan schulden. Daar wijst men u verder. Soms is het heel verstandig om een bewindvoerder te nemen, of om de WSNP op u van toepassing te laten verklaren. Dat laatste heet in de volksmond: “in de schuldsanering te gaan”. In juridische termen spreken we over: het op u van toepassing laten verklaren van de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen. 

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • M. Windt Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • L.M. Dressel Best Law Advocaten Best
 • G. van der Wal Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • A. Hollman Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
 • S. van de Griek VDG advocatuur Almelo
 • Y.E. Verkouter Gelijk Advocaten Den Bosch
 • I.M. van Kuilenburg Gelijk Advocaten Den Bosch
 • D.M. van Daalen WERK advocatuur Hilversum
 • A. Jankie Jankie Advocatuur 'S-GRAVENHAGE
 • F.S. van Steenbergen