Terug

Ontslag nemen

Het “ontslag nemen” krijgt meestal weinig aandacht. Het “ontslag krijgen” levert immers meer problemen op. Toch is ook het ontslag nemen niet altijd zonder problemen.

Hoe gaat dat?

Ontslag nemen doet men met een brief, waarin door een werknemer wordt gemeld dat de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd. Er staat ook in per wanneer de werknemer  overeenkomst wil beëindigen. De brief is gericht aan de onderneming, waar men in dienst is. Van de werknemer wordt de volledige naam vermeld, de datum en de plaats. Natuurlijk is het goed om het eerst met de werkgever te bespreken. Ook is het goed om te proberen in onderling overleg tot afspraken te komen.  Indien dat niet lukt, kunt u naar de rechter stappen, in dit geval de kantonrechter. Deze kan op uw verzoek de arbeidsovereenkomst ontbinden.

Opzegtermijn

Let wel op, dat de opzegtermijn in acht wordt genomen! Een contract kan niet zomaar ter zijde worden geschoven, en over en weer heeft men rechten en plichten jegens de ander. In het arbeidscontract staat de opzegtermijn vermeld. Enkel indien de werknemer en werkgever het er over eens worden, kan er worden afgeweken van de geldende opzegtermijn.

Geen WW

Als men zelf ontslag neemt, is men niet onvrijwillig werkloos. Dat betekent dat men geen recht heeft op een WW-uitkering, indien men zelf ontslag neemt. De gevolgen van een ontslagname zijn dus groot. In het geval er redenen bestaan om de werkzaamheden niet voort te willen zetten, die mogelijk in de risicosfeer van de werkgever liggen, dient u eerst advies in te winnen. Stel dat er sprake is van pesten op het werk, dan is een ontslagname niet de juiste oplossing. Stel dat u gebukt gaat onder enorme stress, dan is een ontslagname ook niet de juiste oplossing, maar dient u een ziekmelding te overwegen. In dergelijke gevallen kunt u contact opnemen met een derde, zoals een huisarts, arbo-arts, vertrouwenspersoon op het werk, een maatschappelijk werker of een advocaat, om te bezien wat er aan de hand is, en wat daaraan gedaan kan worden. Soms is er een juridische oplossing, soms een praktische. Neem in ieder geval geen ondoordachte beslissingen.

Wederzijds goedvinden

Met wederzijds goedvinden kan een arbeidscontract altijd beëindigd worden, ook zonder de geldende opzegtermijn in acht te nemen. Als u het samen eens bent, dan mag dat natuurlijk. Leg de afspraken wel direct schriftelijk vast, zodat vast staat wat er is afgesproken. 

Vaststellingsovereenkomst

In het geval een werknemer en werkgever een zogeheten “vaststellingsovereenkomst” sluiten, die voldoet aan de daaraan te stellen eisen, kan een werknemer in de regel de rechten op een WW-uitkering behouden. Daarin dient wel het uitgangspunt te zijn dat de werkgever het initiatief heeft gehad tot het eindigen van het dienstverband.

Ontslagvergoeding (na 1 juli 2015 geheten “transitievergoeding”)

Het komt voor dat werknemers, ook al nemen zij zelf ontslag, een werkgever bereid vinden om een ontslagvergoeding uit te betalen. Het komt echter niet vaak voor, en als het voorkomt, dan is dat meestal het gevolg van (onredelijk) gedrag van de werkgever op grond waarvan de werknemer de arbeidsovereenkomst niet wil voortzetten. 

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • Y.E. Verkouter Gelijk Advocaten Den Bosch
  • S. Said Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • J.M. Ringerwöle - de Jong Ringerwöle Advocatuur Zwolle
  • B.W.M. Toemen Gelijk Advocaten Den Bosch
  • R. Le Grand Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • S. Smeets Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
  • drs. P. Rijnsburger BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
  • A. Jankie Jankie Advocatuur 'S-GRAVENHAGE
  • R.B. Gerretsen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • E.M.Y. Sørensen Sørensen Advocaten Rotterdam