Terug

Ontslag op staande voet

Neem altijd direct contact op met een advocaat na ontslag op staande voet! 

Een bijzondere vorm van ontslag is het zogenaamde ontslag op staande voet. De wet noemt dat “onverwijlde opzegging wegens een dringende reden”. Voor een conform de regels gegeven ontslag op staande voet is geen ontslagvergunning nodig. Dan is er ook geen opzegtermijn vereist en het opzegverbod tijdens ziekte geldt ook niet.

Bij ontslag op staande voet, moet sprake zijn van een reden op grond waarvan het van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Daarbij kan men denken aan bijvoorbeeld diefstal, grove belediging, ernstige ongeschiktheid, roekeloosheid.

De gevolgen van een ontslag op staande voet zijn ingrijpend. Het ontslag gaat onmiddellijk in. Bovendien is er meestal geen recht op een WW-uitkering, omdat er sprake is van verwijtbare werkloosheid.

De praktijk leert dat de meeste gegeven ontslagen op staande voet onterecht zijn.

Er dient dan ook onmiddellijk tegen te worden geprotesteerd. Direct na het ontslag moet men in actie komen! En voor werkgevers geldt, dat het aan te raden is om advies in te winnen van een advocaat, indien zich omstandigheden voordoen, waarin u als werkgever denkt aan een ontslag op staande voet. Doe dat dan snel. Een ontslag op staande voet moet in de regel onverwijld plaats vinden, na de gebeurtenis die u niet acceptabel vindt (zoals belediging). 

Op JouwAdvocaat vindt u advocaten, die gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht. Deze kunnen u helpen, ongeacht of u werkgever of werknemer bent, om uw positie zo goed mogelijk met juridische argumenten te onderbouwen. Als u als werkgever geen sterke zaak heeft, wilt u natuurlijk de verhoudingen niet op scherp zitten, als de werknemer niet te ontslaan blijkt in uw situatie. Als u als werknemer wel een sterke zaak heeft, wilt u natuurlijk snel een advocaat spreken, die de werkgever vervolgens kan aanspreken. Neem dus direct contact op met een advocaat, in het geval u te maken heeft met situaties van ontslag op staande voet.

Als de werkgever een werknemer op staande voet heeft ontslagen, dient de werknemer direct schriftelijk te protesteren, en bezwaar te maken tegen dat ontslag. 

In dat schriftelijke protest tegen het ontslag dient u in ieder geval te vermelden: 

 • dat de reden tot het ontslag ondeugdelijk is, en waarom dat zo is (ofwel: dat het ontslag “onzin” is, en waarom u dat vindt) 
 • dat men zich beschikbaar houdt voor de werkzaamheden (ofwel: op eerste verzoek, zult u weer aanwezig zijn om het werk weer uit te voeren) 
 • dat er recht is op doorbetaling van loon (ofwel: u wilt nog steeds uw salaris)

Als de werkgever voet bij stuk houdt, zal er moeten worden geprocedeerd. Die procedure noemt men ook wel een loonvordering. U vordert dan – doorbetaling van – loon, en in de regel ook wedertewerkstelling. Dat laatste is het recht om het werk weer op te pakken.

Door de werknemer

Minder voorkomend, doch wel in de wet geregeld is het nemen van ontslag op staande voet door de werknemer. Dat gebeurt meestal in gevallen dat het loon niet op tijd wordt uitbetaald, of wanneer de werkgever de werknemer gevaarlijk werk laat doen bijvoorbeeld. Bij een dergelijk ontslag is de werkgever schadeplichtig jegens de werknemer. Meestal gaat het dan om het loon over de opzegtermijn van de werknemer.

 

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • C.J. Bungay
 • S.H.J. Buitenkamp ECHT advocatuur EPE
 • M.R. Ploeger Engels Ploeger advocaten Schagen
 • F.W. Henstra Aelan Advocaten Utrecht
 • S. Smeets Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
 • H.M.J. van Boxtel Van Boxtel advocaten Eindhoven
 • H.L. van der Aa Aelan Advocaten Utrecht
 • P.A. van Enckevort Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
 • D.I.N. Levinson - Arps LA-Law.NL Middelburg
 • Y.E. Verkouter Gelijk Advocaten Den Bosch