Terug

Ontslaggrond

Nog steeds moet sprake zijn van een in de wet voorkomende grond voor ontslag, om als werkgever een werknemer te kunnen ontslaan.

Als wettelijke gronden voor ontslag van een werknemer kent men

 • disfunctioneren van de werknemer
 • ernstig verwijtbaar gedrag
 • verstoorde arbeidsverhouding
 • veelvuldige arbeidsongeschiktheid
 • gewetensbezwaren
 • restcategorie: (andere) omstandigheden op grond waarvan het in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevergd om de werknemer in dienst te houden. 

Er zijn 2 mogelijkheden na 1 juli 2015, als een werkgever een werknemer wil ontslaan:

1) de werkgever wil de werknemer ontslaan op grond van ofwel langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer ofwel  op grond vanbedrijfseconomische omstandigheden of bedrijfsbeëindiging van de werkgever: dan vraagt de werkgever toestemming aan het UWV voor opzegging van de arbeidsovereenkomst (de werkgever kan dan niet naar de kantonrechter);

2) de werkgever wil de werknemer ontslaan om een andere reden: in die gevallen moet de werkgever aan de kantonrechter vragen om de werknemer te mogen ontslaan (en kan de werkgever niet aan het UWV toestemming vragen).

De ontslagvergoeding

Vanaf 1 juli 2015 spreken we over “transitievergoeding” in plaats van over “ontslagvergoeding”. Een transitie is een ander woord voor een overgang. Het is de bedoeling dat een werknemer een overgang maakt naar een nieuwe baan, als de oude baan eindigt.

Werknemers die ontslag nemen, krijgen geen transitievergoeding. U neemt immers zelf ontslag, zo is de redenering. Dat kan anders liggen, indien sprake is van een situatie waarin een werknemer niet anders kon, dan ontslag te nemen. Laat u eerst juridisch adviseren, voordat u dergelijke beslissingen neemt, en stappen zet! Een advies is heel snel ingewonnen.

Minstens 2 jaar

Als een werkgever een werknemer ontslaat, en die werknemer is minstens 2 jaar in dienst geweest bij die werkgever, dan moet de werkgever aan de werknemer deze transitievergoeding betalen. Ook al is er sprake geweest van een tijdelijk dienstverband.

Op iedere regel bestaan natuurlijk uitzonderingen. Als een werknemer het ontslag volledig aan zichzelf te wijten heeft, zou het natuurlijk niet reëel zijn als de werkgever dan een vergoeding zou moeten betalen. Dergelijke situaties zijn dan ook uitgezonderd.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • P.A. van Enckevort Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
 • M. Windt Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • A.C.M. van Lieshout
 • I.M. van Kuilenburg Gelijk Advocaten Den Bosch
 • P. Buikes Advocatenkantoor Buikes Apeldoorn
 • S. van de Griek VDG advocatuur Almelo
 • D.M. Gijzen Advocatenkantoor Gijzen Heerlen
 • C.J. Bungay
 • R.B. Gerretsen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • L.M. Dressel Best Law Advocaten Best