Terug

Openbare betekening

Wat gebeurt er als de andere partij niet vindbaar is? 

Dan kan men toch een echtscheidingsprocedure voeren. Omdat altijd dient te worden aangetoond dat de andere partij op de hoogte is van de echtscheidingsprocedure, dan wel dat zo goed mogelijk is geprobeerd de andere partij op de hoogte te stellen, is er een alternatief gevonden voor de ”reguliere” uitreiking door de deurwaarder aan partij B. In dergelijke gevallen vindt de uitreiking ofwel betekening “openbaar” plaats. Dat houdt in dat de indiening van het verzoekschrift wordt vermeld in een landelijk verschijnend dagblad, en door de deurwaarder dient te worden uitgereikt aan de Officier van Justitie van de rechtbank waar de procedure aanhangig is. In het geval van een dergelijke “openbare betekening” gelden andere termijnen. De gewone verweertermijn betreft in dat geval niet (minimaal) 6 weken maar 3 maanden. Indien na die periode geen verweer is ontvangen, wordt partij B als “niet verschenen” geregistreerd in de echtscheidingsprocedure. Indien en voor zover de rechtbank het verzoek niet ongegrond en/of niet onrechtmatig voorkomt, zal het echtscheidingsverzoek worden toegewezen.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • S. Bhulai De Loos & Schrijver Advocaten Wassenaar
  • S. Taskent - Demir Van Boxtel advocaten Eindhoven
  • C. Claessens Ludwig Alexander Advocatuur Zeist
  • J.L. Souman ECHT advocatuur EPE
  • M.J.J.A. Ooms Ooms Advocatuur Rotterdam
  • D.M. van Daalen WERK advocatuur Hilversum
  • M.H.W. Franssen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • T. Geerlof Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • F.S. van Steenbergen
  • E.M.Y. Sørensen Sørensen Advocaten Rotterdam