Terug

Participatiewet

De Wet, die iedereen vroeger kende als de “Bijstandwet”, is een paar jaar geleden al eens van naam veranderd naar de “Wet werk en bijstand”, afgekort tot Wwb. Met de volgorde van de woorden “werk” en “bijstand” werd bedoeld aan te geven dat het werken voor een uitkering ging.

Per 1 januari 2015 is de naam weer veranderd, nu in Participatiewet.

Iedereen dient te participeren aan de maatschappij, mee te doen.  Ook al betekent het dat de uitkeringsgerechtigde er een paar uur voor moet reizen, dan moet een baan worden geaccepteerd. Ook is er een verplichting om bijvoorbeeld een cursus te volgen, als dat de kans op een baan vergroot.

Er is ook het een en ander veranderd aan de inhoud van de wet.

Kostendelersnorm

Mensen die een meerpersoonshuishouden vormen, ofwel met meerderen in een woning wonen, kunnen de woonlasten delen. Als men in de bijstand zit, en er woont nog iemand in de woning die 21 jaar of ouder is, dan kan men dus de woonlasten met die persoon of personen delen. Hierop bestaan enkele uitzonderingen, zoals studenten.                      

Langdurigheidstoeslag

Deze is komen te vervallen.

Individuele inkomenstoeslag

Dit is een toeslag voor diegenen die langdurig op het minimum zitten, door een laag inkomen te hebben, dat zij niet kunnen (hebben) verhogen. Dat moet ook worden aangetoond.  

Vrijwllligerswerk als tegenprestatie

De gemeente kan de uitkeringsgerechtigde verzoeken om vrijwilligerswerk te doen. Dat vrijwilligerswerk wordt door de gemeente gekozen. Ook de duur van het vrijwilligerswerk wordt door de gemeente gekozen. 

Alleenstaande oudernorm

Als alleenstaande ouder kreeg men tot 2015 extra. Dat is komen te vervallen. Alleenstaande ouders die aan de voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een hoger kindgebonden budget, tenminste als men al een kindgebonde budget ontving. Vraag het kind gebonden budget desnoods aan. Op de website van de Belastingdienst kunt u zien of u in aanmerking komt, en op www.toeslagen.nl is zeer eenvoudig het inkomen in te vullen, en dan geeft de website al het antwoord aan. Ook kunt u de Belastingdienst bellen met vragen. 

Bijzondere bijstand

Alleenstaande ouders die een uitkering ingevolge de Participatiewet ontvangen, en die niet in aanmerking komen voor een hoger kindgebonden budget, kunnen in 2015 in sommige gevallen aanspraak maken bijzondere bijstand. De gemeente beslist over de aanvraag. Als deze aanvraag wordt afgewezen, zult u een beslissing krijgen (een beschikking), waartegen u binnen 6 weken een bezwaarschrift kunt indienen als u het er niet mee eens bent.

Klik hier voor bezwaarschrift.

Gemeentelijke toeslagen

Voor bijstandsgerechtigden vervallen gemeentelijke toeslagen en het kunnen vragen om het verlagen van bepaalde kosten. 

Maatregelen

De uitkering wordt verlaagd of beëindigd als de uitkeringsgerechtigde de arbeidsverplichtingen niet nakomt. Als dat in een jaar bij herhaling gebeurt, dan moet er een zwaardere straf worden opgelegd. Bij misdragingen tegen medewerkers van de gemeente zijn de rapen helemaal gaar: dan kan de uitkering zelfs direct worden stop gezet.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • K. Horstman ECHT advocatuur EPE
  • R.B. Gerretsen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • H.M.J. van Boxtel Van Boxtel advocaten Eindhoven
  • O.C. Bondam Bondam Advocatenpraktijk Voorschoten
  • M.H. Schmidt Advocatenkantoor Schmidt Amsterdam
  • E.T.P. Scheers Scheers Advocatuur Den Haag
  • G. Alkilic Advocatenkantoor Hoefkade S-GRAVENHAGE
  • M.J.J.A. Ooms Ooms Advocatuur Rotterdam
  • C.J. Bungay
  • L. Nix Spuistraat 10 Advocaten Amsterdam