Terug

Psychiatrisch Patiëntenrecht

Hoge Raad 18 september 2015

Door de Hoge Raad zijn d.d. 18 september 2015 prejudiciële vragen beantwoord.

Wat is een prejudiciële vraag?

Dat is een vraag, die aan de Hoge Raad kan worden gesteld door een rechter in feitelijke instantie (bijvoorbeeld een gerechtshof). Het moet daarbij gaan om rechtsvragen die in meerdere zaken aan de orde kunnen komen. Daarbij kan men denken aan uitleg van nieuwe wetgeving.

In de wet staat in artikel 392 Rv de prejudiciële vraag vermeld. De last tot inbewaringstelling is geregeld in artikel 21 wet BOPZ.

De uitspraak

ECLI:NL:HR:2015:2747

De gestelde vragen worden door de Hoge Raad als volgt beantwoord:

“4.

Beslissing

De Hoge Raad beantwoordt de prejudiciële vragen aldus:

1. Een last tot inbewaringstelling die is afgegeven op basis van een geneeskundige verklaring van een arts, niet zijnde een psychiater, is als een onrechtmatige last in de zin van art. 28 lid 1 Wet Bopz aan te merken, indien de betrokkene niet ‘immediately after the arrest’ is onderzocht door een niet bij de behandeling betrokken psychiater.

2. De in art. 28 lid 1 Wet Bopz bedoelde schadevergoeding komt ten laste van de gemeente, ongeacht of de burgemeester dan wel de gemeente invloed had op het alsnog uitvoeren van een onderzoek door een psychiater of het voortduren van de inbewaringstelling.

3. Indien een last tot inbewaringstelling is afgegeven op basis van een geneeskundige verklaring van een arts, niet zijnde een psychiater, moet de vraag of het nadien uitgevoerde onderzoek door een psychiater ‘immediately after the arrest’ heeft plaatsgevonden, worden beantwoord met inachtneming van hetgeen hiervoor in 3.4.2-3.4.3 is vermeld”.

Conclusie

De conclusie is dat sprake moet zijn van ofwel een door een psychiater afgegeven last tot inbewaringstelling, ofwel moet een niet bij de behandeling betrokken zijnde psychiater meteen na de inbewaringstelling betrokkene hebben onderzocht. Als dat niet is gebeurd, is de last onrechtmatig. Als de last onrechtmatig is, kan men schadevergoeding vragen vast te stellen.

Artikel 28 BOPZ: schadevergoeding
In artikel 28 BOPZ wordt schadevergoeding behandeld.

Lid 1:

“Degene ten aanzien van wie een last is gegeven tot inbewaringstelling, kan de rechter verzoeken een schadevergoeding toe te kennen op de grond dat de door de burgemeester gegeven last onrechtmatig was”.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • M.E. Beukers Hamer advocaten BUSSUM
  • K. Horstman ECHT advocatuur EPE
  • I.M. van Kuilenburg Gelijk Advocaten Den Bosch
  • Y.E. Verkouter Gelijk Advocaten Den Bosch
  • S. Said Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • A. Hollman Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
  • C.P.M. Engels Engels Ploeger advocaten Heerhugowaard
  • K.A.M. Rademaker Rademaker Advocatuur & Rechtshulp Lelystad
  • O.C. Bondam Bondam Advocatenpraktijk Voorschoten
  • R.H. Steensma MKS Advocaten Rotterdam