Terug

Renteswap

Renteswap

Renteswaps zijn in het verleden veel verkocht door banken aan ondernemers. Bij renteswaps nemen ondernemers veel financieel risico, waarvan zij zich niet altijd voldoende bewust van zijn geweest. De banken hebben ondernemers daar niet in alle gevallen voldoende over voorgelicht.

Schade

Inmiddels lijden veel ondernemers schade, als een gevolg van de renteswaps. Sommige ondernemers hebben de bank daarvoor aansprakelijk gesteld. Bijvoorbeeld de rechtbank Zeeland-Westbrabant heeft in een zaak geoordeeld dat een bank te kort is geschoten in de voorlichting over de risico's van de renteswap, en de opslagverhogingen bij renteswaps. In het geval de bank in gebreke is geweest, kan de renteswap (de overeenkomst) worden ontbonden. Op grond van dwaling kan in sommige gevallen de overeekomst worden vernietigd.

Daarbij wordt er ook gekeken naar hoe de bank omgaat met het onder water staan van de renteswap.

Hoe werkt een renteswap

Bij een renteswap bood de bank aan een ondernemer, bij het afsluiten van een lening, een variabele rente aan, met daarbij een renteswap. Deze renteswap hield een extra overeenkomst in, waarbij de bank deze variabele rente aan de ondernemer terugbetaalt. En in ruil daarvoor moet de ondernemer aan de bank een vaste rente betalen. Dus per saldo betaalt de ondernemer een vaste rente. Dat is wat de ondernemer als uitleg van sommige banken heeft gekregen. Maar als deze door de bank aan de ondernemer betaalde, en door de ondernemer aan de bank betaalde variabele rente, lager is dan de vaste rente, staat de swapovereenkomst "onder water". Dus "vast" is eigenlijk helemaal niet vast. En dat is in juridisch opzicht dwaling. Heeft de ondernemer begrepen wat hij tekende? Had de ondernemer de renteswap afgesloten, als deze had geweten dat er risico's aan waren verbonden? Als het antwoord op deze vragen nee is, kan sprake zijn van dwaling. Als men dat kan aantonen, dan kan de overeenkomst mogelijk worden ontbonden. Dat kan in een juridische procedure aan de rechter worden gevraagd. Hoe kansrijk uw zaak is, kan een gespecialiseerde advocaat u vertellen. Iedere zaak is anders, en in ieder geval dient te worden beoordeeld hoe kansrijk uw argumenten zijn.

Vraag het een gespecialiseerde advocaat

Ook als u of uw bedrijf in de problemen komt, omdat u moet bijbetalen als uw renteswap onder water staat (margin call), doet u er goed aan u door een gespecialiseerde advocaat te laten voorlichten.

Allowance faciliteit

Allowance faciliteit

Als u bij moet betalen, maar dat geld niet heeft, levert de bank soms een "allowance faciliteit" aan de ondernemer. Renteloos. Maar de allowance faciliteit is wel een lening. Een lening is een schuld. De allowance faciliteit is dus een schuld, weliswaar renteloos, maar het is een schuld. Omdat de ondernemer door deze aloowance faciliteit meer schuld heeft, terwijl zijn bezittingen niet zijn toegenomen, verhoogt de bank de risico-opslag op de lening inzake de swap. Dus de ondernemer betaalt meer voor de lening, ofwel: de kosten gaan omhoog. En dat, terwijl de renteswap door de ondernemer, veelal op aanraden van de bank, werd afgesloten om te voorkomen dat de rente zou stijgen. Dus hetgeen dat moest voorkomen dat de kosten zouden stijgen, levert nu juist de kostenstijging op. Dat is niet hetgeen de ondernemer bedoeld had bij het afsluiten van de renteswap en dat is in de regel ook niet de manier waarop het product aan de ondernemer is verkocht. Enkele rechters hebben daar in enkele gevallen inmiddels korte metten mee gemaakt, en de renteswap ontbonden. Dat wil niet zeggen dat iedere renteswap kan worden ontbonden: iedere casus is anders, en dient in alle onderdelen beoordeeld te worden.

Omdat er duizenden renteswaps zijn verkocht in de laatste jaren, door diverse grote banken, zal dit de gemoederen nog enige tijd bezig houden.

Hof Amsterdam, uitspraak datum 15 september 2015, publicatiedatum 21 september 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3842 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2015:3842

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • M.H.W. Franssen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • A. Hollman Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
  • G. Alkilic Advocatenkantoor Hoefkade S-GRAVENHAGE
  • C.P.M. Engels Engels Ploeger advocaten Heerhugowaard
  • M. Windt Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • J.M. Ringerwöle - de Jong Ringerwöle Advocatuur Zwolle
  • L.M. Dressel Best Law Advocaten Best
  • C. van Steenderen-Koornneef Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • J.J.H. Siebelt Best Law Advocaten Best
  • R. Le Grand Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam