Terug

Schade

Een verplichting tot het betalen van schade is een verbintenis. Er kan een verplichting zijn om schade te vergoeden

 • op grond van een afspraak, ofwel een overeenkomst (in de regel in een contract vermeld)
 • op grond van de wet, zoals 
 1. wanprestatie (artikel 6:74 B.W.)
 2. onrechtmatige daad (artikel 6:162 B.W)
 3. ongerechtvaardigde verrijking (artikel 6:212 B.W.) 

Welke schade wordt vergoed? Dat staat in de wet in artikel 6:106 B.W.

 • vermogensschade. Daaronder wordt verstaan gederfde winst en geleden verlies, maar ook kosten als buitengerechtelijke incassokosten
 • immateriële schade, voor zover de wet dat bepaalt. Alleen in de gevallen die in artikel 6:106 B.W. staan vermeld, kan die schade voor vergoeding in aanmerking komen:
 1. ideële schade die opzettelijk is veroorzaakt
 2. aantasting in de persoon, zoals aantasting van eer of goede naam
 3. aantasting van de nagedachtenis van een overledene

Wettelijke rente

In het geval van een geldschuld wordt de schade - in principe - vastgesteld op de wettelijke rente.

Geld

Schadevergoeding wordt in de regel voldaan in geld. Het is ook mogelijk dat een rechter een vordering toewijst, waarin iets anders dan geld wordt gevraagd. Bijvoorbeeld door de overdracht van een goed.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • A. Hollman Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
 • S.H.J. Buitenkamp ECHT advocatuur EPE
 • D.M. Gijzen Advocatenkantoor Gijzen Heerlen
 • M. Spek Advocatenkantoor Hoefkade S-GRAVENHAGE
 • S. Bhulai De Loos & Schrijver Advocaten Wassenaar
 • P.J.Ph. Dietz de Loos De Loos & Schrijver Advocaten Wassenaar
 • F.W. Henstra Aelan Advocaten Utrecht
 • M. de Geest Van Dolder, De Geest & Hoekstra Advocaten Heerhugowaard
 • L. Nix Spuistraat 10 Advocaten Amsterdam
 • R.B. Gerretsen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam