Terug

Scheiding van tafel en bed

NB: indien men niet wil scheiden uit geloofsovertuiging, kiest men soms nog wel eens voor een zogeheten scheiding van tafel en bed. 

Dat is een procedure met een ander gevolg, dan een echtscheidingsprocedure. Bij een scheiding van tafel en bed wordt de huwelijksgoederengemeenschap niet verdeeld. Wel kunt u bijvoorbeeld een regeling treffen met betrekking  tot de zorgtaken over de kinderen, en alimentatie laten vaststellen.

Een nadeel van deze procedure betreft het feit dat u, als u eenmaal gescheiden bent van tafel en bed, pas 3 jaar later een einde kunt maken aan het huwelijk door middel van een ontbindingsprocedure. Dan zit u dus 3 jaar vast in een bepaalde situatie, en de gevolgen daarvan kunt u op voorhand niet inschatten. Alleen als de andere partij meewerkt, kunt u binnen die 3 jaar een ontbindingsprocedure voeren.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • P.J.Ph. Dietz de Loos De Loos & Schrijver Advocaten Wassenaar
  • W.P.A. Vos Advocatenkantoor Vos Amsterdam
  • R.H.T. van Boxmeer Gelijk Advocaten Den Bosch
  • H.M.J. van Boxtel Van Boxtel advocaten Eindhoven
  • J-F. Grégoire VIER Advocaten Den Haag
  • E.M.Y. Sørensen Sørensen Advocaten Rotterdam
  • M.H. Schmidt Advocatenkantoor Schmidt Amsterdam
  • D.M. van Daalen WERK advocatuur Hilversum
  • R.N. van der Ham Advocaten in de Praktijk Utrecht
  • M. Sakarya ECHT advocatuur EPE