Terug

Sociale zekerheidsvormen

Sociale zekerheid wordt verschaft in de vorm van bijvoorbeeld

 • een uitkering
 • een PGB (persoons gebonden budget)
 • een voorziening zoals een dienst of een product.

De wetten en regelingen die het stelsel van de sociale zekerheid vormen, kunnen ook worden onderverdeeld in:

 1. sociale verzekeringen (volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en verplichte zorgverzekering)

 2. sociale voorzieningen 

Welke wetten zijn er?

Bijvoorbeeld:

 • Participatiewet (vervangt de Wwb, de WSW en een groot deel van de Wajong)

 • WW = Werkloosheidswet

 • WAO = wet arbeidsongeschiktheidsverzekering

 • WIA = wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

 • WMO = wet maatschappelijke ondersteuning

 • IOAW = inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte werknemer

 • ZW = ziektewet

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • M.L.M. Bindels Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • J-F. Grégoire VIER Advocaten Den Haag
 • J. 't Hart 't Hart Advocatuur & Mediation Haarlem
 • H.L. van der Aa Aelan Advocaten Utrecht
 • F.M. Hooijmans Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • K. Benchaïb Ter Haar & Pater Advocaten Emmeloord
 • drs. P. Rijnsburger BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
 • F.S. van Steenbergen
 • M.E. Beukers Hamer advocaten BUSSUM
 • J.I. Vervest Fridsma & Vervest advocaten Heemskerk