Terug

Sociale zekerheidsvormen

Sociale zekerheid wordt verschaft in de vorm van bijvoorbeeld

 • een uitkering
 • een PGB (persoons gebonden budget)
 • een voorziening zoals een dienst of een product.

De wetten en regelingen die het stelsel van de sociale zekerheid vormen, kunnen ook worden onderverdeeld in:

 1. sociale verzekeringen (volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en verplichte zorgverzekering)

 2. sociale voorzieningen 

Welke wetten zijn er?

Bijvoorbeeld:

 • Participatiewet (vervangt de Wwb, de WSW en een groot deel van de Wajong)

 • WW = Werkloosheidswet

 • WAO = wet arbeidsongeschiktheidsverzekering

 • WIA = wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

 • WMO = wet maatschappelijke ondersteuning

 • IOAW = inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte werknemer

 • ZW = ziektewet

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • Paul Unframed
 • A.C.M. van Lieshout VIER Advocaten Den Haag
 • R.H. Steensma MKS Advocaten Rotterdam
 • D.I.N. Levinson - Arps LA-Law.NL Middelburg
 • E.M.Y. Sørensen Sørensen Advocaten Rotterdam
 • M.E. Beukers Hamer advocaten BUSSUM
 • C. van Steenderen-Koornneef Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • M. Sakarya ECHT advocatuur EPE
 • M. de Geest Van Dolder, De Geest & Hoekstra Advocaten Heerhugowaard
 • drs. P. Rijnsburger BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN