Terug

Sociale zekerheidsvormen

Sociale zekerheid wordt verschaft in de vorm van bijvoorbeeld

 • een uitkering
 • een PGB (persoons gebonden budget)
 • een voorziening zoals een dienst of een product.

De wetten en regelingen die het stelsel van de sociale zekerheid vormen, kunnen ook worden onderverdeeld in:

 1. sociale verzekeringen (volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en verplichte zorgverzekering)

 2. sociale voorzieningen 

Welke wetten zijn er?

Bijvoorbeeld:

 • Participatiewet (vervangt de Wwb, de WSW en een groot deel van de Wajong)

 • WW = Werkloosheidswet

 • WAO = wet arbeidsongeschiktheidsverzekering

 • WIA = wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

 • WMO = wet maatschappelijke ondersteuning

 • IOAW = inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte werknemer

 • ZW = ziektewet

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • S.W. van Zijll Forsyte Advocaten Rotterdam
 • R.P. van Empel - Bouman Gelijk Advocaten Den Bosch
 • G. Alkilic Advocatenkantoor Hoefkade S-GRAVENHAGE
 • J-F. Grégoire VIER Advocaten Den Haag
 • S. Smeets Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
 • M.H.W. Franssen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • M.R. Ploeger Engels Ploeger advocaten Schagen
 • S. van de Griek VDG advocatuur Almelo
 • S. Said Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • O.C. Bondam Bondam Advocatenpraktijk Voorschoten