Terug

Sociale zekerheidsvormen

Sociale zekerheid wordt verschaft in de vorm van bijvoorbeeld

 • een uitkering
 • een PGB (persoons gebonden budget)
 • een voorziening zoals een dienst of een product.

De wetten en regelingen die het stelsel van de sociale zekerheid vormen, kunnen ook worden onderverdeeld in:

 1. sociale verzekeringen (volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en verplichte zorgverzekering)

 2. sociale voorzieningen 

Welke wetten zijn er?

Bijvoorbeeld:

 • Participatiewet (vervangt de Wwb, de WSW en een groot deel van de Wajong)

 • WW = Werkloosheidswet

 • WAO = wet arbeidsongeschiktheidsverzekering

 • WIA = wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

 • WMO = wet maatschappelijke ondersteuning

 • IOAW = inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte werknemer

 • ZW = ziektewet

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • D.M. Gijzen Advocatenkantoor Gijzen Heerlen
 • J.M.C. Wittens VIER Advocaten Den Haag
 • I.M. van Kuilenburg Gelijk Advocaten Den Bosch
 • R.B. Gerretsen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • E.T.P. Scheers Scheers Advocatuur Den Haag
 • F.M. Hooijmans Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • C. van Steenderen-Koornneef Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • A. Hollman Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
 • M.R. Ploeger Engels Ploeger advocaten Schagen
 • A.C.M. van Lieshout