Terug

Straffen

Het strafrecht kent straffen en maatregelen. Daartussen bestaat een belangrijk verschil: ze hebben een ander doel. Het doel van een straf is leedtoevoeging en preventie (= voorkoming). Een maatregel heeft juist het doel van beveiligen van de maatschappij (TBS), of tot herstel van de oude toestand (betaling van schadevergoeding, ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel).

Voor het opleggen van een straf moet er altijd een veroordeling zijn

Om een maatregel op te leggen, hoeft er geen veroordeling te zijn, met name als aan een verdachte een strafbaar feit niet kan worden toegerekend. Daarvan kan sprake zijn in het geval van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestesvermogens (artikel 37 en volgende, Wetboek van Strafrecht).
 

Straffen zijn verdeeld in hoofdstraffen en bijkomende straffen (artikel 9 Wetboek van Strafrecht)

De hoofdstraffen zijn:

 1. gevangenisstraf 
 2. hechtenis 
 3. taakstraf  
 4. geldboete 

De bijkomende straffen zijn bijvoorbeeld:

 • ontzetting van bepaalde rechten (kiesrecht, of het bekleden van een bepaald ambt)
 • verbeurdverklaring van inbeslaggenomen goederen 
 • openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • drs. P. Rijnsburger BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
 • K.A.M. Rademaker Rademaker Advocatuur & Rechtshulp Lelystad
 • M.R. Ploeger Engels Ploeger advocaten Schagen
 • R.H.T. van Boxmeer Gelijk Advocaten Den Bosch
 • J.I. Vervest Fridsma & Vervest advocaten Heemskerk
 • S. Said Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • M.H. Schmidt Advocatenkantoor Schmidt Amsterdam
 • D.M. Gijzen Advocatenkantoor Gijzen Heerlen
 • S. Bhulai De Loos & Schrijver Advocaten Wassenaar
 • A. Jankie Jankie Advocatuur 'S-GRAVENHAGE