Straffen

Het strafrecht kent straffen en maatregelen. Daartussen bestaat een belangrijk verschil: ze hebben een ander doel. Het doel van een straf is leedtoevoeging en preventie (= voorkoming). Een maatregel heeft juist het doel van beveiligen van de maatschappij (TBS), of tot herstel van de oude toestand (betaling van schadevergoeding, ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel).

Voor het opleggen van een straf moet er altijd een veroordeling zijn

Om een maatregel op te leggen, hoeft er geen veroordeling te zijn, met name als aan een verdachte een strafbaar feit niet kan worden toegerekend. Daarvan kan sprake zijn in het geval van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestesvermogens (artikel 37 en volgende, Wetboek van Strafrecht).
 

Straffen zijn verdeeld in hoofdstraffen en bijkomende straffen (artikel 9 Wetboek van Strafrecht)

De hoofdstraffen zijn:

 1. gevangenisstraf 
 2. hechtenis 
 3. taakstraf  
 4. geldboete 

De bijkomende straffen zijn bijvoorbeeld:

 • ontzetting van bepaalde rechten (kiesrecht, of het bekleden van een bepaald ambt)
 • verbeurdverklaring van inbeslaggenomen goederen 
 • openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Vraag het een advocaat

Stel je vraag gratis en vrijblijvend aan een van de advocaten die aangemeld zijn bij JouwAdvocaat.nl

Vraag stellen

Overzicht van advocaten 

 • M.H. Schmidt Jouw Advocaat.nl
  M.H. Schmidt Advocatenkantoor Schmidt Amsterdam
 • drs. H.M.G. Duijsters Jouw Advocaat.nl
  drs. H.M.G. Duijsters Tripels Advocaten Maastricht
 • MJJA Ooms Jouw Advocaat.nl
  MJJA Ooms Ooms Advocatuur Rotterdam
 • P. Buikes Jouw Advocaat.nl
  P. Buikes Advocatenkantoor Buikes Apeldoorn
 • S. Kleerebezem Jouw Advocaat.nl
  S. Kleerebezem Okkerse & Schop Advocaten Lelystad
 • J.J. Douwes Jouw Advocaat.nl
  J.J. Douwes Douwes + Partners Advocaten Apeldoorn
 • F.E. van Nisselrooij Jouw Advocaat.nl
  F.E. van Nisselrooij Bolwerk Advocaten Zutphen
 • E van Es Jouw Advocaat.nl
  E van Es Van Hout Advocaten Hilversum
 • D.R. Ninck Blok Jouw Advocaat.nl
  D.R. Ninck Blok Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • A. Benamar Jouw Advocaat.nl
  A. Benamar