Straffen

Het strafrecht kent straffen en maatregelen. Daartussen bestaat een belangrijk verschil: ze hebben een ander doel. Het doel van een straf is leedtoevoeging en preventie (= voorkoming). Een maatregel heeft juist het doel van beveiligen van de maatschappij (TBS), of tot herstel van de oude toestand (betaling van schadevergoeding, ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel).

Voor het opleggen van een straf moet er altijd een veroordeling zijn

Om een maatregel op te leggen, hoeft er geen veroordeling te zijn, met name als aan een verdachte een strafbaar feit niet kan worden toegerekend. Daarvan kan sprake zijn in het geval van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestesvermogens (artikel 37 en volgende, Wetboek van Strafrecht).
 

Straffen zijn verdeeld in hoofdstraffen en bijkomende straffen (artikel 9 Wetboek van Strafrecht)

De hoofdstraffen zijn:

 1. gevangenisstraf 
 2. hechtenis 
 3. taakstraf  
 4. geldboete 

De bijkomende straffen zijn bijvoorbeeld:

 • ontzetting van bepaalde rechten (kiesrecht, of het bekleden van een bepaald ambt)
 • verbeurdverklaring van inbeslaggenomen goederen 
 • openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Vraag het een advocaat

Stel je vraag gratis en vrijblijvend aan een van de advocaten die aangemeld zijn bij JouwAdvocaat.nl

Vraag stellen

Overzicht van advocaten 

 • Th. Dollee Jouw Advocaat.nl
  Th. Dollee Moree Gelderblom advocaten Rotterdam
 • D.M. Gijzen Jouw Advocaat.nl
  D.M. Gijzen Advocatenkantoor Gijzen Heerlen
 • B.J. van Dijen Jouw Advocaat.nl
  B.J. van Dijen Okkerse & Schop Advocaten Lelystad
 • F.W. Henstra Jouw Advocaat.nl
  F.W. Henstra Aelan Advocaten Utrecht
 • C.M.J. de Bont Jouw Advocaat.nl
  C.M.J. de Bont De Voort Advocaten|Mediators Tilburg
 • B.W.M. Toemen Jouw Advocaat.nl
  B.W.M. Toemen Gelijk Advocaten Den Bosch
 • M.G. Spijker Jouw Advocaat.nl
  M.G. Spijker GH Advocaten Boxmeer
 • E.A. Echter Jouw Advocaat.nl
  E.A. Echter Moree Gelderblom advocaten Rotterdam
 • S.H.O. Schaapherder Jouw Advocaat.nl
  S.H.O. Schaapherder Douwes + Partners Advocaten Apeldoorn
 • C.J.M. van Dam Jouw Advocaat.nl
  C.J.M. van Dam CVD Letselschadeadvocaat Tilburg