Terug

Milieustrafrecht

Milieustrafrecht is een onderdeel van het economische strafrecht.

Milieudelict

In het geval u een milieudelict pleegt, hebt u een advocaat nodig die is gespecialiseerd op het terrein van het milieustrafrecht.

Wat zijn milieudelicten?

Als men bijvoorbeeld een giftige stof loost, pleegt men een milieudelict. Ook bedrijven kunnen wetten overtreden. De eigenaar en/of bestuurder van het bedrijf kan zich dan niet aan aansprakelijkheid onttrekken.

Artikel 51 Sr

Op grond van artikel 51 Wetboek van Strafrecht kan een rechtspersoon strafbaar zijn voor een handeling van een natuurlijk persoon (ofwel: een mens) als die handelingen:

 • binnen het bereik van die rechtspersoon vallen
 • binnen de normale werkzaamheden van die rechtspersoon vallen.

Opsporing

De opsporing neemt toe, en vaker wordt strafrechtelijk gereageerd. Onder meer het Openbaar Ministerie houdt zich met de opsporing van milieudelicten bezig, maar ook ambtenaren.  Wanneer ambtenaren zich met opsporen bezig houden, dan is men niet verplicht antwoord te geven. Men hoeft zichzelf immers niet te belasten. Als een ambtenaar zich bezig houdt met toezicht, dan is men wel verplicht antwoord te geven. Het is dus van belang, dat men weet in welke hoedanigheid de ambtenaar optreedt.

Straffen

Er kunnen vanuit het bestuursrecht maar ook vanuit het stafrecht straffen worden opgelegd, als men regelgeving overtreedt. Men kan dan denken aan een boete (een bestuurlijke boete) maar ook aan een gevangenisstraf. Ook kan een bedrijf voor een bepaalde periode worden gesloten. Het krijgen van een transactie of een sepot behoort ook tot de mogelijkheden.

Wetgeving

WED: Wet op de Economische Delicten

Wm: Wet Milieubeheer

Flora- en Faunawet

Sv: Wetboek van Strafvordering

Sr: Wetboek van Strafrecht

Natuurbeschermingswet

Richtlijnen en Verdragen op Europees en internationaal niveau

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • R. Le Grand Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • drs. M. Hoogendoorn Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • S.W. van Zijll Forsyte Advocaten Rotterdam
 • J-F. Grégoire VIER Advocaten Den Haag
 • M. de Geest
 • P.A. van Enckevort Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
 • O.C. Bondam Bondam Advocatenpraktijk Voorschoten
 • L.E.Q. Smits van Oyen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • T. Geerlof Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • L.M. Dressel Best Law Advocaten Best