Terug

Stuiting van verjaring

Indien een vordering verjaart, kan men geen nakoming meer eisen van de andere partij (ook al bestaat de vordering nog wel). 

Die verjaring moet dan ook worden voorkomen. Dat kan door middel van stuiting: dan schuift de termijn op, waarbinnen men nakoming kan vorderen. De verjaringstermijn begint opnieuw te lopen, op het moment dat men de verjaring stuit. 

Artikel 3:317 Burgerlijk Wetboek

Verjaring van een vordering wordt gestuit door een schriftelijke aanmaning of schriftelijke mededeling waarin een schuldeiser diens recht op nakoming uitdrukkelijk voorbehoudt. Op grond van artikel 3:37 Burgerlijk Wetboek moet deze schriftelijke aanmaning of schriftelijke mededeling de schuldenaar hebben bereikt. Van de verzending per aangetekend bericht dient een print te worden gemaakt van het bewijs van aanbieding. Ook is het mogelijk om per deurwaardersexploit een aanmaning of mededeling te doen betekenen. 

Hoe

De verjaring van een rechtsvordering wordt op grond van artikel 3:316 Burgerlijk Wetboek gestuit door

 • het instellen van een eis of een andere daad van rechtsvervolging (in de regel: het starten van een procedure)
 • een handeling strekkende tot verkrijging van bindend advies, mits die handeling spoedig aan de andere partij wordt bericht en er een bindend advies komt
 • een schriftelijke aanmaning of mededeling, waarin de schuldeiser ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt
 • erkenning door de schuldenaar
 • een schriftelijke aanmaning, als er vervolgens binnen zes maanden een daad van rechtsvervolging is

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • M.H.W. Franssen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • J.M. Ringerwöle - de Jong Ringerwöle Advocatuur Zwolle
 • P. Buikes Advocatenkantoor Buikes Apeldoorn
 • D.M. Gijzen Advocatenkantoor Gijzen Heerlen
 • H.L. van der Aa Aelan Advocaten Utrecht
 • S.W. van Zijll Forsyte Advocaten Rotterdam
 • C.P.M. Engels Engels Ploeger advocaten Heerhugowaard
 • R.H. Steensma MKS Advocaten Rotterdam
 • L. Nix Spuistraat 10 Advocaten Amsterdam
 • Y.E. Verkouter Gelijk Advocaten Den Bosch