Terug

Termijn bezwaarschrift of beroepschrift

Let op de termijn! Die bedraagt 6 weken. De termijn begint te lopen op de dag na de datum van de beslissing.

Zorg er voor dat uw bezwaarschrift of beroepschrift op tijd is verzonden. In enkele uitzonderingsgevallen, wordt het toch in behandeling genomen, ook al is het te laat. Reken daar niet op. De termijn geldt niet voor niets. Een goede tip is: dien het zelf in, bij de instantie, en vraag een stempel of een ontvangstbevestiging.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • J.M.C. Wittens VIER Advocaten Den Haag
  • P.J.Ph. Dietz de Loos De Loos & Schrijver Advocaten Wassenaar
  • B.W.M. Toemen Gelijk Advocaten Den Bosch
  • M. Windt Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • M.R. Ploeger Engels Ploeger advocaten Schagen
  • drs. M. Hoogendoorn Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • M.H.W. Franssen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • L.M. Dressel Best Law Advocaten Best
  • E.M.Y. Sørensen Sørensen Advocaten Rotterdam
  • C.P.M. Engels Engels Ploeger advocaten Heerhugowaard