Terug

Toevoeging

Toevoeging

Pro deo advocaat

Als men een advocaat zoekt, ontstaat vaak onduidelijkheid over de termen “pro deo” en “toevoeging” ofwel over de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.

Van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand

Meer dan de helft van de advocaten werkt op basis van gefinancierde rechtsbijstand. In dat geval betaalt de overheid aan de advocaat een vergoeding, en wordt aan de rechtzoekende een eigen bijdrage opgelegd. Deze eigen bijdrage moet de cliënt aan de advocaat betalen.

Honorarium

Advocaten die niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand werken, declareren in principe op basis van het afgesproken uurtarief. Per uur wordt een bepaald bedrag gedeclareerd, eventueel vermeerderd met kantoorkosten van bijvoorbeeld 5%. Over deze kosten dient de advocaat btw te declareren van 21%. Bij sommige advocaten kan men een prijsafspraak maken. Dan wordt er een vaste prijs gedeclareerd, in plaats van een tarief per uur. Een advocaat kan zelf beslissen of deze wel of niet zaken behandelt op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Raad voor Rechtsbijstand

De gefinancierde rechtsbijstand wordt uitgevoerd door de Raad voor Rechtsbijstand. De website is www.rvr.org. Op deze website vindt u veel informatie.

Voorwaarden gefinancierde rechtsbijstand

Als men een juridische kwestie heeft waarbij een advocaat noodzakelijk is, kan een advocaat een aanvraag indienen voor gefinancierde rechtsbijstand. Als de aanvraag wordt toegewezen, wordt de advocaat toegevoegd aan de cliënt, om bijstand te verlenen. Kwesties die puur zakelijk en bedrijfsmatig zijn, zoals een ondernemer die een klant heeft die niet betaalt, komen niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.

Toetsing

De aanvraag wordt op 3 onderdelen getoetst:

1. is de bijstand van een advocaat nodig?

2. wat is uw inkomen?

3. wat is uw vermogen?

Als men samenwoont, of gehuwd is, is ook het inkomen van de partner of echtgenoot van belang. Ook is van belang of men, als men alleenstaand is, kinderen heeft. In dat geval geldt voor de alleenstaande namelijk de – hogere – gezinsnorm voor het maximale inkomen en het vermogen.

Als zowel het inkomen als het vermogen beneden een bepaalde norm blijven, kan de aanvraag worden toegewezen als een advocaat nodig is.

Eigen bijdrage

De rechtzoekende wordt door de Raad voor Rechtsbijstand een eigen bijdrage opgelegd aan advocaatkosten. Deze eigen bijdrage moet men aan de advocaat betalen. De eigen bijdrage kunt u vinden op www.rvr.org .nl.

Op het moment dat het dossier wordt gesloten, moet de advocaat aan de Raad voor Rechtsbijstand melden wat het resultaat is. Heeft u bijvoorbeeld een zaak gewonnen, en krijgt u een flink bedrag van de wederpartij, dan wordt de toevoeging met terugwerkende kracht ingetrokken. Kijk voor de grenzen van het resultaat op http://www.rechtsbijstand.nl/ik-ontvang/heeft-mijn-zaak-financieel-resultaat-opgeleverd.

TIP

Wat sommigen niet weten, is dat men veelal aanspraak kan maken op bijzondere bijstand, voor de declaraties van de advocaat voor de eigen bijdrage. Vraag het na bij de afdeling Sociale Zaken van uw gemeente! Als uw aanspraak op bijzondere bijstand wordt toegewezen, wordt de rekening voor u betaald. Dan kost de advocaat u dus niets.

Griffierecht

Dit kan ook gelden voor het griffierecht. Deze moet men aan de rechtbank betalen, indien men procedeert. Als men daarvoor bijzondere bijstand krijgt, worden ook die kosten voor u betaald. Dus check of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand! Vragen? Als u nog vragen heeft over gefinancierde rechtsbijstand, kunt u contact opnemen met uw advocaat of met de Raad voor Rechtsbijstand.

Dit artikel van mr. C.P.M. Engels is van algemene aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • S. Bhulai
  • M.R. Ploeger Engels Ploeger advocaten Schagen
  • A.C.M. van Lieshout
  • R.B. Gerretsen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • J. 't Hart 't Hart Advocatuur & Mediation Haarlem
  • E.T.P. Scheers Scheers Advocatuur Den Haag
  • K.G. Kapel Sørensen Advocaten Rotterdam
  • S.W. van Zijll Forsyte Advocaten Rotterdam
  • Paul Homan
  • S.H.J. Buitenkamp ECHT advocatuur EPE