Terug

Uitspreken van de echtscheiding

Wanneer wordt de echtscheiding uitgesproken?

Op de zitting, bij de rechtbank, wordt u verteld door de rechter wanneer de echtscheiding wordt uitgesproken. Dat is meestal 4 weken later. Het kan ook zijn, dat het even zo druk is bij de rechtbank, dat de uitspraak wordt uitgesteld met bijvoorbeeld 4 weken.

Hoe spreekt de rechter de echtscheiding uit?

Het uitspreken van de echtscheiding gebeurt schriftelijk. Het heet wel een “uitspraak” maar rechters lezen de echtscheidingsuitspraken heus niet hardop voor. Bij de “uitspraak” kunt u niet aanwezig zijn. Dat geldt zowel voor de partijen als de advocaat. Het is feitelijk een administratieve kwestie.

Nadat de uitspraak is gedaan, en deze op papier staat (dat heet een “beschikking”), dan zendt de rechtbank deze beschikking aan de advocaat of advocaten van partijen. Als een partij geen advocaat heeft, en geen verweer heeft gevoerd, dan stuurt de rechtbank per post de uitspraak aan die partij op. Als een partij wel een advocaat heeft, dan stuurt de rechtbank deze advocaat de beschikking per post toe, dan wel per griffiepost in het geval de advocaat bij de rechtbank een postvakje (dat noemt men een griffievakje) in gebruik heeft. Pas nadat de advocaat het postvakje bij de rechtbank heeft geleegd, zal de advocaat de beschikking hebben ontvangen en aan u door kunnen sturen. Advocaten komen niet iedere dag bij de rechtbank en legen hun postvakje dan ook niet iedere dag

Door de uitspraak van de echtscheiding, is er nog geen echtscheiding (!)

Nadat de echtscheiding is uitgesproken en u de beschikking heeft ontvangen, waarin staat vermeld dat de rechtbank de echtscheiding uitspreekt, bent u nog niet gescheiden. Om de echtscheiding een feit te doen zijn, moet de beschikking nog worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, waar u destijds bent gehuwd. Aldus: de rechter heeft wel de echtscheiding uitgesproken, maar u bent dan nog niet gescheiden.

Dat heeft een goede reden. Een echtscheiding betreft een emotionele en belangrijke kwestie. Als de rechter een uitspraak doet, dan wilt u er misschien toch nog even over nadenken, alvorens u de beslissing van de rechter definitief maakt. Daarom heeft de wetgever bepaald dat iedere echtgenoot 3 maanden de tijd krijgt, om te bedenken of u wellicht alsnog in beroep wilt gaan tegen de beslissing. Denk er om dat er in de beslissing heel veel aparte beslissingen kunnen staan, zoals ten eerste de echtscheiding doch ook de kinderalimentatie, de partneralimentatie, ouderschapsplan/zorgregeling, verblijfplaats van de kinderen, toekenning van een huurrecht aan een der partijen of gebruiksrecht van de echtelijke woning, verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • S.H.J. Buitenkamp ECHT advocatuur EPE
  • J.J.H. Siebelt Best Law Advocaten Best
  • B.W.M. Toemen Gelijk Advocaten Den Bosch
  • O.C. Bondam Bondam Advocatenpraktijk Voorschoten
  • M.J.J.A. Ooms Ooms Advocatuur Rotterdam
  • K.A.M. Rademaker Rademaker Advocatuur & Rechtshulp Lelystad
  • R.P. van Empel - Bouman Gelijk Advocaten Den Bosch
  • J.I. Vervest Fridsma & Vervest advocaten Heemskerk
  • H.M.J. van Boxtel Van Boxtel advocaten Eindhoven
  • P. Bollema BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN