Terug

Verdeling huwelijksgoederengemeenschap

Let bij de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap wel op een aantal bijzonderheden:

 • in principe dient de verdeling 50/50 plaats te vinden
 • hoofdregel is dat de peildatum voor de samenstelling (wat valt er in de boedel) en waardering (tegen welke prijs of waarde waardeer je?) van de huwelijksgoederengemeenschap de datum betreft van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding
 • is er tijdens het huwelijk een erfenis of schenking ontvangen? In het geval dat heeft plaats gevonden “onder uitsluitingsclausule”, dan valt de erfenis of de schenking in principe niet in de huwelijksgoederengemeenschap. Deze blijft dan van de partij, die de erfenis of schenking heeft ontvangen, en wordt niet gemeenschappelijk. 

Onder uitsluitingsclausule geërfd betekent:

dat er voor het overlijden bij de notaris een testament is opgemaakt waarin staat vermeld dat de erfenis niet bestemd is voor de echtgenoot van de erfgenaam, en buiten de boedel / de huwelijksgoederengemeenschap zal blijven.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • M. Sakarya ECHT advocatuur EPE
 • C.P.M. Engels Engels Ploeger advocaten Heerhugowaard
 • J.L. Souman ECHT advocatuur EPE
 • J.S. Bauer BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
 • D.R. Ninck Blok Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • F.M. Hooijmans Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • L. Nix Spuistraat 10 Advocaten Amsterdam
 • J. 't Hart 't Hart Advocatuur & Mediation Haarlem
 • S. Bhulai De Loos & Schrijver Advocaten Wassenaar
 • C.J. Bungay