Terug

Verhaalsexecutie

Er zijn twee vormen van (verhaals-)executie in het executierecht, te weten

 • parate executie en 
 • beslagexecutie

Parate executie

Het recht van parate executie komt toe aan pandhouders en aan hypotheekouders. Zij hoeven daarvoor niet eerst naar de rechter, omdat de wet de bevoegdheden tot executie al geeft. Zie artikel 248 Burgerlijke Wetboek en artikel 268 Burgerlijk Wetboek. 

Beslagexecutie

Op grond van artikel 276 boek 3 Burgerlijk Wetboek is een schuldeiser bevoegd om zich te verhalen op alle goederen (en dat zijn zaken en vermogensrechten) van de schuldenaar. Met een beslag probeert een schuldeiser een executie veilig te stellen.

Bij een conservatoir beslag is dat ter veiligstelling van de bezittingen van de schuldenaar, of tot verhaal van een vordering.

Bij een executoriaal beslag probeert de beslaglegger hetgeen waar beslag op is gelegd, veilig te stellen in afwachting van de executie zelf.

Met de verhaalsexecutie probeert de schuldeiser hetgeen waar beslag op is gelegd ten gelde te kamen.

Met de reële executie probeert men afgifte en levering af te dwingen van hetgeen waar men beslag op legt.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • L. Nix Spuistraat 10 Advocaten Amsterdam
 • T. Geerlof Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • M. Sakarya ECHT advocatuur EPE
 • drs. M. Hoogendoorn Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • E.T.P. Scheers Scheers Advocatuur Den Haag
 • H.L. van der Aa Aelan Advocaten Utrecht
 • A. Jankie Jankie Advocatuur 'S-GRAVENHAGE
 • F.S. van Steenbergen
 • R. Le Grand Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • D.R. Ninck Blok Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam