Terug

Verhaalsexecutie

Er zijn twee vormen van (verhaals-)executie in het executierecht, te weten

 • parate executie en 
 • beslagexecutie

Parate executie

Het recht van parate executie komt toe aan pandhouders en aan hypotheekouders. Zij hoeven daarvoor niet eerst naar de rechter, omdat de wet de bevoegdheden tot executie al geeft. Zie artikel 248 Burgerlijke Wetboek en artikel 268 Burgerlijk Wetboek. 

Beslagexecutie

Op grond van artikel 276 boek 3 Burgerlijk Wetboek is een schuldeiser bevoegd om zich te verhalen op alle goederen (en dat zijn zaken en vermogensrechten) van de schuldenaar. Met een beslag probeert een schuldeiser een executie veilig te stellen.

Bij een conservatoir beslag is dat ter veiligstelling van de bezittingen van de schuldenaar, of tot verhaal van een vordering.

Bij een executoriaal beslag probeert de beslaglegger hetgeen waar beslag op is gelegd, veilig te stellen in afwachting van de executie zelf.

Met de verhaalsexecutie probeert de schuldeiser hetgeen waar beslag op is gelegd ten gelde te kamen.

Met de reële executie probeert men afgifte en levering af te dwingen van hetgeen waar men beslag op legt.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • S. Said Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • F.W. Henstra Aelan Advocaten Utrecht
 • S. van de Griek VDG advocatuur Almelo
 • drs. M. Hoogendoorn Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • J.I. Vervest Fridsma & Vervest advocaten Heemskerk
 • W.P.A. Vos Advocatenkantoor Vos Amsterdam
 • C.P.M. Engels Engels Ploeger advocaten Heerhugowaard
 • M.H. Schmidt Advocatenkantoor Schmidt Amsterdam
 • S. Bhulai
 • M.E. Beukers Hamer advocaten BUSSUM