Terug

Verhuizing

Ouders – met ouderlijk gezag – bepalen samen waar een kind woont:

 • bij de ouders, als ouders niet gescheiden zijn
 • bij één van de ouders, als zij wel gescheiden zijn (waarbij een kind met de andere ouder een “omgangsregeling” heeft, die we tegenwoordig “een regeling tot verdeling van de zorg- en opvoedingstaken” noemen)
 • bij ieder van de ouders voor de helft, als zij gescheiden zijn, dat ook wel wordt genoemd ”een co-ouderschap”

Als ouders samen geen afspraak kunnen maken over de vraag waar de kinderen wonen, dan kunnen ouders een beslissing vragen aan de rechter. De rechter neemt dan de beslissing. Het is altijd beter om samen afspraken te maken over kinderen. Soms lukt dat met hulp van bijvoorbeeld een mediator. Klik hier voor een lijst met mediators in je eigen regio.

Stel: een ouder wil verhuizen, met de bij hem/haar wonende kinderen. Mag dat zomaar? Nee! Dat mag alleen in overleg met de andere ouder.

De andere ouder moet gevraagd worden of deze er mee in stemt. Als de andere ouder het niet eens is met de verhuizing, dan mag er wel verhuisd worden, maar niet met de kinderen. Om dit probleem op te lossen, gaat men naar de rechter. Aan de rechter vraagt men zogeheten vervangende toestemming om met de kinderen te verhuizen. Dat kan in een speciale procedure omtrent de “ouderlijke geschillenregeling”. Soms kan er een kort geding nodig zijn, om een verhuizing tegen te houden, waar de andere ouder bijvoorbeeld nèt toevallig achter is gekomen. In kort geding worden in principe enkel ordemaatregelen getroffen, die niet als definitief bedoeld zijn. Het is uiteindelijk de kinderrechter die in een “bodemprocedure” een beslissing neemt over een verhuizing van kinderen.

In de rechtspraak (jurisprudentie) zijn criteria ontwikkeld voor de vraag of men wel of niet mag verhuizen met kinderen. In ieder geval is van belang:

 • of de verhuizing al dan niet vooraf besproken is
 • of de verhuizing goed doordacht is
 • of de verhuizing meebrengt dat de andere ouder de kinderen veel minder zal zien
 • of dat al dan niet wordt gecompenseerd door extra “omgangsdagen” aan te bieden
 • wat de afstand is tot de nieuwe woonplaats
 • of de verhuizende ouder een baan en inkomsten heeft in de nieuwe woonplaats
 • of de verhuizing verband houdt met een nieuw gezin, met een nieuwe partner in die andere woonplaats, terwijl die andere partner aan die regio gebonden is 

Van geval tot geval zal moeten worden bezien, wat in het belang van de kinderen is: wel of niet verhuizen. 

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • M.H. Schmidt Advocatenkantoor Schmidt Amsterdam
 • M. Spek Advocatenkantoor Hoefkade S-GRAVENHAGE
 • Paul Homan
 • J-F. Grégoire VIER Advocaten Den Haag
 • drs. P. Rijnsburger BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
 • C.J. Bungay
 • A. Hollman Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
 • P. Buikes Advocatenkantoor Buikes Apeldoorn
 • F.S. van Steenbergen
 • K.A.M. Rademaker Rademaker Advocatuur & Rechtshulp Lelystad