Terug

Verhuur van de woning die te koop staat

Op grond van de zogeheten Leegstandswet kan men een woning die men te koop heeft staan in bepaalde gevallen tijdelijk verhuren. 

Dat is meestal van belang ter voorkoming van dubbele woonlasten, als men bijvoorbeeld een andere woning heeft gekocht, en zit opgescheept met de hypotheeklasten van twee woningen. Een groot voordeel voor de eigenaar is het ontbreken van bescherming van de huurder: deze moet je woning verlaten, bij het eindigen van de huurperiode. Daarover zal een eventuele koper ook zekerheid willen hebben, omdat de koper de woning natuurlijk zelf wil bewonen.

Vergunning van de gemeente

Voor tijdelijke verhuur is wel een vergunning nodig van de gemeente, waar de woning staat.

Voorwaarden vergunning van gemeente

Er gelden verschillende voorwaarden, om een dergelijke vergunning te krijgen, die zijn ontleend aan de Leegstandswet:

 • men mag maximaal 2 (koop-)woningen die te koop staan tegelijkertijd verhuren
 • de woning mag niet eerder bewoond zijn geweest bij nieuwbouw
 • de woning mag enkel tijdelijk, maximaal 5 jaar, worden verhuurd
 • de woning die men wil verhuren mag in het jaar (in de zin van 12 maanden, niet een kalenderjaar) voordat deze leeg kwam te staan, niet door de eigenaar zijn bewoond
 • als de woning eerder verhuurd is geweest in de afgelopen 10 jaar, mag dat niet langer dan 3 jaar het geval zijn geweest

Andere voorwaarden

Er zullen in de regel ook voorwaarden gelden van de bank (of van een andere geldverstrekker, waar men een hypotheek heeft). De bank zal eisen dat de opbrengst van het verhuren van de andere woning in de eerste plaats wordt gebruikt om aan de lopende hypotheekverplichtingen te voldoen. Tijdens de verhuur van je leegstaande woning heeft men geen recht op de aftrek van de hypotheekrente. Het brutobedrag aan hypotheekrente is dan ook netto, en er volgt geen teruggaaf. Tot een eventuele lopende voorlopige teruggaaf is men dan ook niet meer gerechtigd. Raadpleeg hierover uw belastingadviseur, boekhouder of andere deskundige, alsook de Belastingdienst.

Contract

Natuurlijk dient men de afspraken op schrift te stellen met de tijdelijke huurder van de woning. Zorg ook dat de toestemming van alle betrokkenen (zoals de gemeente en de bank) op schrift is gesteld. Vraag een advocaat om de afspraken op papier te zetten in een contract of laat een advocaat advies geven over de gewenste schriftelijke vastlegging in een contract. Het sluiten van een contract met een huurder levert grote problemen en risico’s als men de benodigde vergunning van de gemeente en toestemming van bijvoorbeeld de bank niet heeft:

 • de huurder heeft dan - zoals in principe alle andere huurders - huurbescherming: koop breekt geen huur. Dus als de woning uiteindelijk wordt verkocht, en men de woning in onbewoonde staat moet opleveren, heeft men een enorm probleem: de huurder heeft niets te maken met de verkoop. Zoals gezegd: koop breekt geen huur. U kunt dus een woning wel verkopen, maar niet leveren zonder huurder. Dat maakt u op zijn minst schadeplichtig, omdat u niet kunt nakomen wat u afgesproken heeft. Ook kan een koper zich op het standpunt stellen dat de koopovereenkomst dient te worden vernietigd of ontbonden, omdat dit natuurlijk niet is wat de koper voor ogen stond. In bewoonde staat levert een woning ook veel minder op, en zal in de regel enkel voor een belegger interessant kunnen zijn. Met de bank heeft u ook een groot probleem, als de woning bewoond wordt zonder vergunning en toestemming: in bewoonde staat is de woning veel minder waard, en in de regel heel veel minder dan de hypotheekschuld die op de woning rust. De bank zal daarvoor maatregelen jegens u kunnen treffen, en het nadeel op u verhalen.

Toestemming Bank

De bank heeft, als u een hypotheekrecht heeft gevestigd op uw woning (daarvan is altijd sprake als u bij een professionele geldverstrekker zoals een bank  geld heeft geleend om een woning te kopen) zeer sterke rechten. Neem dit serieus, en denk niet dat het wel mee zal vallen, als het allemaal anders loopt dan u heeft verwacht. Als het misgaat, zijn de gevolgen bovendien groot; soms zelfs zo groot dat u in grote juridische en financiële problemen kunt komen. Laat u dan ook adviseren door deskundigen, zoals een advocaat.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • O.C. Bondam Bondam Advocatenpraktijk Voorschoten
 • I.M. van Kuilenburg Gelijk Advocaten Den Bosch
 • R.H.T. van Boxmeer Gelijk Advocaten Den Bosch
 • M. de Geest
 • J.S. Bauer BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
 • C.P.M. Engels Engels Ploeger advocaten Heerhugowaard
 • F.M. Hooijmans Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • T. Geerlof Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • drs. P. Rijnsburger BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
 • L.M. Dressel Best Law Advocaten Best