Terug

Verjaring van vordering

Relatieve verjaringstermijn

De vordering die men op een onrechtmatige daad baseert verjaart na 5 jaar. Die termijn begint te lopen na aanvang van de dag, volgende op die waarop men met de schade en met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. 

Absolute verjaringstermijn

Als men echter binnen die termijn van 5 jaar niet wist dat er schade was en/of wie daarvoor aansprakelijk was, dan verjaart de vordering in ieder geval na verloop van 20 jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Niet ambtshalve

Let op: de verjaring wordt alleen een probleem voor degene met de schade, als de andere partij een beroep doet op verjaring. Als diegene dat namelijk niet doet, dan doen de verjaringstermijnen er niet toe. De rechter past de verjaringsregels namelijk niet uit zichzelf (ook wel genoemd: ambtshalve) toe. Dat staat in artikel 3:322 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • M.J.J.A. Ooms Ooms Advocatuur Rotterdam
  • S.W. van Zijll Forsyte Advocaten Rotterdam
  • M. de Geest Van Dolder, De Geest & Hoekstra Advocaten Heerhugowaard
  • L. Nix Spuistraat 10 Advocaten Amsterdam
  • F.W. Henstra Aelan Advocaten Utrecht
  • L.E.Q. Smits van Oyen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • M.H.W. Franssen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • P. Bollema BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
  • K. Horstman ECHT advocatuur EPE
  • J-F. Grégoire VIER Advocaten Den Haag