Terug

Verjaring van vordering

Relatieve verjaringstermijn

De vordering die men op een onrechtmatige daad baseert verjaart na 5 jaar. Die termijn begint te lopen na aanvang van de dag, volgende op die waarop men met de schade en met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. 

Absolute verjaringstermijn

Als men echter binnen die termijn van 5 jaar niet wist dat er schade was en/of wie daarvoor aansprakelijk was, dan verjaart de vordering in ieder geval na verloop van 20 jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Niet ambtshalve

Let op: de verjaring wordt alleen een probleem voor degene met de schade, als de andere partij een beroep doet op verjaring. Als diegene dat namelijk niet doet, dan doen de verjaringstermijnen er niet toe. De rechter past de verjaringsregels namelijk niet uit zichzelf (ook wel genoemd: ambtshalve) toe. Dat staat in artikel 3:322 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • W.P.A. Vos Advocatenkantoor Vos Amsterdam
  • R.H. Steensma MKS Advocaten Rotterdam
  • M. de Geest
  • drs. P. Rijnsburger BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
  • S. Smeets Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
  • S. van de Griek VDG advocatuur Almelo
  • J.L. Souman ECHT advocatuur EPE
  • K. Horstman ECHT advocatuur EPE
  • Paul Homan
  • R.N. van der Ham Advocaten in de Praktijk Utrecht