Terug

Verplichtingen van verhuurder

Het begrip “zaak” ziet op stoffelijke voorwerpen als bedoeld in artikel 3:2 Burgerlijk Wetboek. Zaken kunnen roerend of onroerend zijn.

Verhelpen gebreken

De verhuurder is verplicht om op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vergt die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen. Als de verhuurder met het verhelpen van het gebrek in verzuim, dan kan de huurder dit verhelpen zelf verrichten en de daarvoor gemaakte kosten, voor zover deze redelijk waren, op de verhuurder verhalen, desgewenst door deze in mindering op de huurprijs te brengen.

Ter beschikking stellen

De verhuurder is verplicht de zaak ter beschikking van de huurder te stellen en te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is.

Veelal zal dit betekenen dat de verhuurder de zaak feitelijk in de macht zal brengen van de huurder, gedurende de overeengekomen periode van huur.

Een zaak of een gedeelte daarvan

Het begrip “zaak” ziet op stoffelijke voorwerpen als bedoeld in artikel 3:2 Burgerlijk Wetboek. Zaken kunnen roerend of onroerend zijn.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • F.M. Hooijmans Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • O.C. Bondam Bondam Advocatenpraktijk Voorschoten
  • P. Buikes Advocatenkantoor Buikes Apeldoorn
  • M.H.W. Franssen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • H.M.J. van Boxtel Van Boxtel advocaten Eindhoven
  • G. van der Wal Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • M.J.J.A. Ooms Ooms Advocatuur Rotterdam
  • J.J.H. Siebelt Best Law Advocaten Best
  • A.C.M. van Lieshout VIER Advocaten Den Haag
  • K.A.M. Rademaker Rademaker Advocatuur & Rechtshulp Lelystad