Verplichtingen van verhuurder

Het begrip “zaak” ziet op stoffelijke voorwerpen als bedoeld in artikel 3:2 Burgerlijk Wetboek. Zaken kunnen roerend of onroerend zijn.

Verhelpen gebreken

De verhuurder is verplicht om op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vergt die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen. Als de verhuurder met het verhelpen van het gebrek in verzuim, dan kan de huurder dit verhelpen zelf verrichten en de daarvoor gemaakte kosten, voor zover deze redelijk waren, op de verhuurder verhalen, desgewenst door deze in mindering op de huurprijs te brengen.

Ter beschikking stellen

De verhuurder is verplicht de zaak ter beschikking van de huurder te stellen en te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is.

Veelal zal dit betekenen dat de verhuurder de zaak feitelijk in de macht zal brengen van de huurder, gedurende de overeengekomen periode van huur.

Een zaak of een gedeelte daarvan

Het begrip “zaak” ziet op stoffelijke voorwerpen als bedoeld in artikel 3:2 Burgerlijk Wetboek. Zaken kunnen roerend of onroerend zijn.

Vraag het een advocaat

Stel je vraag gratis en vrijblijvend aan een van de advocaten die aangemeld zijn bij JouwAdvocaat.nl

Vraag stellen

Overzicht van advocaten 

 • Th. Dollee Jouw Advocaat.nl
  Th. Dollee Moree Gelderblom advocaten Rotterdam
 • F.M.Y. Wertenbroek Jouw Advocaat.nl
  F.M.Y. Wertenbroek De Voort Advocaten|Mediators Tilburg
 • T.S. Jansen Jouw Advocaat.nl
  T.S. Jansen Lexence N.V. Amsterdam
 • B. van der Zijpp Jouw Advocaat.nl
  B. van der Zijpp Rozemond Advocaten Amsterdam
 • H.J. Visser Jouw Advocaat.nl
  H.J. Visser Moree Gelderblom advocaten Rotterdam
 • D. Hensen Jouw Advocaat.nl
  D. Hensen De Voort Advocaten|Mediators Tilburg
 • J.J.H. Siebelt Jouw Advocaat.nl
  J.J.H. Siebelt Best Law Advocaten Best
 • R.H.T. van Boxmeer Jouw Advocaat.nl
  R.H.T. van Boxmeer Gelijk Advocaten Den Bosch
 • B. Vermue Jouw Advocaat.nl
  B. Vermue De Voort Advocaten|Mediators Tilburg
 • D.M. Gijzen Jouw Advocaat.nl
  D.M. Gijzen Advocatenkantoor Gijzen Heerlen