Verplichtingen van verhuurder

Het begrip “zaak” ziet op stoffelijke voorwerpen als bedoeld in artikel 3:2 Burgerlijk Wetboek. Zaken kunnen roerend of onroerend zijn.

Verhelpen gebreken

De verhuurder is verplicht om op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vergt die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen. Als de verhuurder met het verhelpen van het gebrek in verzuim, dan kan de huurder dit verhelpen zelf verrichten en de daarvoor gemaakte kosten, voor zover deze redelijk waren, op de verhuurder verhalen, desgewenst door deze in mindering op de huurprijs te brengen.

Ter beschikking stellen

De verhuurder is verplicht de zaak ter beschikking van de huurder te stellen en te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is.

Veelal zal dit betekenen dat de verhuurder de zaak feitelijk in de macht zal brengen van de huurder, gedurende de overeengekomen periode van huur.

Een zaak of een gedeelte daarvan

Het begrip “zaak” ziet op stoffelijke voorwerpen als bedoeld in artikel 3:2 Burgerlijk Wetboek. Zaken kunnen roerend of onroerend zijn.

Vraag het een advocaat

Stel je vraag gratis en vrijblijvend aan een van de advocaten die aangemeld zijn bij JouwAdvocaat.nl

Vraag stellen

Overzicht van advocaten 

 • drs. D.H. Sterke Jouw Advocaat.nl
  drs. D.H. Sterke Sterke Advocaten Rotterdam
 • W.H. Benard Jouw Advocaat.nl
  W.H. Benard Moree Gelderblom advocaten Rotterdam
 • D.J.J. Straver Jouw Advocaat.nl
  D.J.J. Straver Moree Gelderblom advocaten Rotterdam
 • R.B. Gerretsen Jouw Advocaat.nl
  R.B. Gerretsen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • J.I. Vervest Jouw Advocaat.nl
  J.I. Vervest Fridsma & Vervest advocaten Heemskerk
 • C.E.J.E. Kouijzer Jouw Advocaat.nl
  C.E.J.E. Kouijzer Kalle Advocatuur Middelburg
 • J.S.O. den Houting Jouw Advocaat.nl
  J.S.O. den Houting Rozemond Advocaten Amsterdam
 • R. Lassche Jouw Advocaat.nl
  R. Lassche Lassche Advocaten Enschede
 • F.M.Y. Wertenbroek Jouw Advocaat.nl
  F.M.Y. Wertenbroek De Voort Advocaten|Mediators Tilburg
 • M. Sloot Jouw Advocaat.nl
  M. Sloot IJdock Advocaten Amsterdam