Terug

Verweer in echtscheidingsprocedure

Het verweer voeren moet door middel van een advocaat. 

Die stelt daarvoor een verweerschrift op, dat wordt ingediend bij de rechtbank.

Tot wanneer kan verweer worden gevoerd?

Die termijn betreft in principe – en minstens – 6 weken. Als het verzoekschrift is ingediend, moet die partij het verzoekschrift door een deurwaarder laten uitreiken aan de andere partij. Van die uitreiking wordt een exploit opgemaakt door de deurwaarder. Een exploit is een akte, waarin verslag wordt gedaan van het officieel overhandigen van een gerechtelijk stuk.

Dat exploit stuurt de deurwaarder naar de advocaat die het verzoekschrift bij de rechtbank heeft ingediend. De advocaat stuurt dat vervolgens weer naar de rechtbank.

Daarmee is de rechtbank duidelijk dat ze allemaal hetzelfde verzoekschrift hebben ontvangen, en dat de andere partij het verzoekschrift ook daadwerkelijk heeft ontvangen. Anders zou het namelijk kunnen gebeuren, dat men gescheiden is zonder dat men van de echtscheidingsprocedure op de hoogte is geweest. Dan heeft men dus ook geen verweer kunnen voeren, en ook zelf geen “tegen-verzoeken” heeft in kunnen dienen, en dat is niet de bedoeling.

Lees hier meer

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • D.I.N. Levinson - Arps LA-Law.NL Middelburg
  • R.P. van Empel - Bouman Gelijk Advocaten Den Bosch
  • J.L. Souman ECHT advocatuur EPE
  • K. Horstman ECHT advocatuur EPE
  • B.W.M. Toemen Gelijk Advocaten Den Bosch
  • drs. P. Rijnsburger BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
  • C.P.M. Engels Engels Ploeger advocaten Heerhugowaard
  • M.H.W. Franssen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • C.J. Bungay
  • C. Claessens Ludwig Alexander Advocatuur Zeist