Terug

Verzuim

Als aan 4 voorwaarden is voldaan, is iemand in verzuim. Deze voorwaarden zijn:

 1. nakoming is niet blijvend onmogelijk
 2. er is sprake van tekortkoming van de ander
  • dan moet sprake zijn van opeisbaarheid
  • hetgeen moet worden gepresteerd, gebeurt niet of gebeurt “ondeugdelijk”
  • er is geen sprake van het met reden (gerechtvaardigd) gebruiken van een opschortingsbevoegdheid door die ander
 3. deze tekortkoming van de ander is hem/haar toe te rekenen
 4. aan de eisen is voldaan, die staan in de wet in artikel 6:82 B.W. en 6:83 B.W. Dat houdt bijvoorbeeld in dat de ander (in principe, uitzonderingen daargelaten) een schriftelijke ingebrekestelling moet hebben ontvangen.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • drs. M. Hoogendoorn Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • S. Taskent - Demir Van Boxtel advocaten Eindhoven
 • E.T.P. Scheers Scheers Advocatuur Den Haag
 • R.H. Steensma MKS Advocaten Rotterdam
 • T. Geerlof Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • D.M. Gijzen Advocatenkantoor Gijzen Heerlen
 • A. Hollman Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
 • J.J.H. Siebelt Best Law Advocaten Best
 • J.M. Ringerwöle - de Jong Ringerwöle Advocatuur Zwolle
 • C.R. Hettema De Baarsjes Advocatenkantoor Amsterdam