Terug

Verzuim

Als aan 4 voorwaarden is voldaan, is iemand in verzuim. Deze voorwaarden zijn:

 1. nakoming is niet blijvend onmogelijk
 2. er is sprake van tekortkoming van de ander
  • dan moet sprake zijn van opeisbaarheid
  • hetgeen moet worden gepresteerd, gebeurt niet of gebeurt “ondeugdelijk”
  • er is geen sprake van het met reden (gerechtvaardigd) gebruiken van een opschortingsbevoegdheid door die ander
 3. deze tekortkoming van de ander is hem/haar toe te rekenen
 4. aan de eisen is voldaan, die staan in de wet in artikel 6:82 B.W. en 6:83 B.W. Dat houdt bijvoorbeeld in dat de ander (in principe, uitzonderingen daargelaten) een schriftelijke ingebrekestelling moet hebben ontvangen.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • H.L. van der Aa Aelan Advocaten Utrecht
 • S.W. van Zijll Forsyte Advocaten Rotterdam
 • R.N. van der Ham Advocaten in de Praktijk Utrecht
 • G. van der Wal Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • I.V.F. Diepenmaat ECHT advocatuur EPE
 • S.H.J. Buitenkamp ECHT advocatuur EPE
 • M. Windt Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • J-F. Grégoire VIER Advocaten Den Haag
 • M. Sakarya ECHT advocatuur EPE
 • F.M. Hooijmans Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam