Terug

Voeren incassoprocedure

Op het moment dat er een bedrag te vorderen is en dit bedrag niet of niet volledig wordt voldaan start de incassoprocedure.

Als er niet of niet op tijd betaald wordt, dan geldt de Wet Incasso Kosten (WIK). Deze wet geldt sinds 1 juli 2012, en geldt alleen voor “nieuwe gevallen”. Ofwel: voor vorderingen die zijn ontstaan na die datum.

Bij die Wet hoort het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke incassokosten. Het bevat regels ter normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Klik hier voor het besluit.

De 14-dagen brief

Als men niet op tijd betaalt, en de betalingstermijn is verstreken, moet er een aanmaning worden gezonden door de schuldeiser. Die aanmaning wordt ook wel genoemd “de 14-dagen brief”.

In die aanmaning moet worden vermeld:

 • dat er binnen 14 dagen alsnog moet worden betaald (men mag een schuldenaar meer dan 14 dagen geven, maar men moet minstens 14 dagen geven)
 • dat er bij betaling binnen die termijn geen incassokosten verschuldigd zijn
 • dat – als er niet alsnog betaald wordt binnen 14 dagen – er wèl incassokosten verschuldigd zijn, wat de hoogte zal zijn van deze incassokosten, en of er al dan niet btw verschuldigd is over deze incassokosten (en hoe hoog deze btw is).

Dat deze brief is verzonden en ook daadwerkelijk door de schuldenaar is ontvangen, moet kunnen worden aangetoond. 

Hoe kunt u zelf eenvoudig een berekening maken of checken op internet?

Heel eenvoudig: bijvoorbeeld op www.incassokostenberekenen.nl

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • M. Sakarya ECHT advocatuur EPE
 • I.M. van Kuilenburg Gelijk Advocaten Den Bosch
 • Y.E. Verkouter Gelijk Advocaten Den Bosch
 • C.P.M. Engels Engels Ploeger advocaten Heerhugowaard
 • R.H.T. van Boxmeer Gelijk Advocaten Den Bosch
 • H.M.J. van Boxtel Van Boxtel advocaten Eindhoven
 • S. Bhulai De Loos & Schrijver Advocaten Wassenaar
 • S.W. van Zijll Forsyte Advocaten Rotterdam
 • O.C. Bondam Bondam Advocatenpraktijk Voorschoten
 • S. Taskent - Demir Van Boxtel advocaten Eindhoven