Terug

Voorbereiding van strafbaar feit

De voorbereiding van een strafbaar feit is ook strafbaar. Bij voorbereiding is er al strafbaarheid vóórdat er een begin van uitvoering is. Bij een poging om een strafbaar feit te plegen is men pas strafbaar als er een begin van uitvoering is.

Van strafbare voorbereiding is sprake wanneer de dader opzettelijk middelen verwerft, maakt, doorvoert of voor handen heeft, bestemd voor het begaan van een misdrijf waarop 8 jaar gevangenisstraf of meer is gesteld.

Bij een veroordeling tot voorbereiding van een strafbaar feit, dan wordt de straf, die staat op het feit, gehalveerd. Bij een veroordeling tot het voorbereiden van een moord, geldt aldus een maximum straf die de helft betreft van de op moord gestelde maximum straf.

Als de op een delict gestelde maximale straf levenslang is, wordt deze straf bij voorbereiding van het feit maximaal 15 jaar. 

Vrijwillige terugtred of niet-voltooiing

Er bestaat geen voorbereiding van een delict en evenmin een poging tot een delict indien het misdrijf niet is voltooid als gevolg van omstandigheden die van de wil van de dader afhankelijk zijn.  

Met andere woorden: in het geval van een vrijwillige terugtred vervalt de strafbaarheid van de poging en van de voorbereiding, indien die niet-voltooiing alléén van de wil van de dader afhankelijk is (en dus niet omdat hij wordt gestoord of dat de politie er aan komt).
Terugtred is mogelijk zolang het delict nog niet is voltooid. 

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • A.C.M. van Lieshout
  • H.L. van der Aa Aelan Advocaten Utrecht
  • M.E. Beukers Hamer advocaten BUSSUM
  • P. Buikes Advocatenkantoor Buikes Apeldoorn
  • M. de Geest
  • B.W.M. Toemen Gelijk Advocaten Den Bosch
  • M.R. Ploeger Engels Ploeger advocaten Schagen
  • A. Jankie Jankie Advocatuur 'S-GRAVENHAGE
  • R.B. Gerretsen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • S. Bhulai