Terug

Voorlopige voorzieningen

Wat als u niet kunt wachten op de uitkomst van de echtscheidingsprocedure, bijvoorbeeld omdat u het samen niet meer uit houdt in 1 woning?

Dan kunt u bij de rechter voorlopige voorzieningen vragen. Dat is een procedure die lijkt op de meer bekende kort geding procedure, maar bedoeld is speciaal voor het personen- en familierecht. Deze voorlopige voorzieningen procedure kunt u starten ofwel kort voor de echtscheidingsprocedure, ofwel als de echtscheidingsprocedure nog aanhangig is. U kunt die procedure zelfs nog starten als de echtscheiding al is uitgesproken, maar dan enkel zolang de echtscheidingsbeschikking nog niet is ingeschreven. Met de inschrijving is de procedure immers tot een einde gekomen, en dient men op een andere wijze het recht te halen.

Door een voorlopige voorzieningenprocedure te voeren kunt u op korte termijn een voorlopige uitspraak krijgen, over onderwerpen waarover in de echtscheidingsprocedure een meer definitieve uitspraak kan worden verkregen. Er wordt dan een ordemaatregel getroffen door de rechter, om de periode te overbruggen tot de definitieve uitspraak in de echtscheidingsprocedure.

Het gaat bij voorlopige voorzieningen met name om:

 • alimentatie (kinderalimentatie of partneralimentatie)
 • omgang en verblijfplaats van de kinderen (toevertrouwing / ouderschapsplan / de verdeling van zorg- en opvoedingstaken)
 • het gebruiksrecht van de echtelijke woning (het maakt daarbij niets uit of het een koopwoning of huurwoning betreft).

Als de rechter een voorlopige voorziening treft, dan kan hij bijvoorbeeld bepalen dat u voorlopig recht heeft op een bepaald bedrag aan alimentatie, of uw kinderen op bepaalde dagen bij u mag hebben (omgang/verdeling van zorg- en opvoedingstaken).

Die uitspraak en die alimentatie gelden dan in principe voor de duur van de echtscheidingsprocedure, en totdat er in de echtscheidingsprocedure een beslissing is genomen over de alimentatie. Die zal dan in de plaats komen van de voorlopige alimentatie.

Het is ook mogelijk dat er voorlopige voorzieningen zijn getroffen, maar dat er naderhand wat verandert, en het nog even duurt voordat de uitspraak wordt gedaan in de echtscheidingsprocedure. De alimentatie kan bijvoorbeeld niet meer opgebracht worden. In dat geval kan men een wijziging vragen van de voorlopige voorzieningen. Men kan van een beslissing in voorlopige voorziening niet in hoger beroep (uitzonderingen daargelaten).

Na de zitting in het kader van voorlopige voorzieningen, zal de rechter in de regel na 2 weken uitspraak doen, en een beschikking afgeven. Deze stuurt de rechtbank aan de advocaat, en deze stuurt deze weer door aan u.

Als u voorlopige voorzieningen vraagt, en de echtscheidingsprocedure is nog niet gestart, dan is het van belang dat men, als de uitspraak van de voorlopige voorzieningen op papier staat (in een beschikking), binnen 4 weken de echtscheidingsprocedure start. Als dat niet gebeurt, komt de beschikking voorlopige voorzieningen te vervallen, en zal de voorlopige voorzieningenprocedure eigenlijk opnieuw moeten. 

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • F.M. Hooijmans Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • D.I.N. Levinson - Arps LA-Law.NL Middelburg
 • R.H.T. van Boxmeer Gelijk Advocaten Den Bosch
 • S. Smeets Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
 • drs. P. Rijnsburger BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
 • D.M. van Daalen WERK advocatuur Hilversum
 • L.M. Dressel Best Law Advocaten Best
 • R.P. van Empel - Bouman Gelijk Advocaten Den Bosch
 • K.A.M. Rademaker Rademaker Advocatuur & Rechtshulp Lelystad
 • R.H. Steensma MKS Advocaten Rotterdam