Terug

Voornaamswijziging

Een voornaam wordt door de ouders gekozen, uiterlijk op het moment dat bij de burgerlijke stand de geboorte van een kind wordt aangegeven. De keuze is dus aan de ouders, maar deze keuze is niet onbeperkt. 

De voornaam mag niet onbehoorlijk zijn. In het geval de ouders geen voornaam zouden kiezen ter gelegenheid van de aangifte van de geboorte, dan is het zelfs zo dat de ambtenaar van de burgerlijke stand dan maar een naam moet kiezen: een kind moet geregistreerd worden met een voornaam en een achternaam.

Een eenmaal gekozen voornaam, kan in principe worden gewijzigd. Maar dat gaat zeker niet eenvoudig: daarvoor is een advocaat nodig, en een procedure bij de rechtbank. De rechter neemt een beslissing over het verzoek tot wijziging van een voornaam. 

In het geval van toewijzing van het verzoek

Door de rechtbank wordt de beslissing, als het verzoek wordt toegewezen, doorgezonden aan de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is geboren. Daar wordt de wijziging geregistreerd, door aanpassing van de geboorteakte.

In het geval van afwijzing van het verzoek

Tegen die beslissing kan men, zoals tegen alle beslissingen van de rechtbank, in beroep gaan, als men het er niet mee eens is. Dat hoger beroep moet ingediend worden met behulp van een advocaat bij het gerechtshof in uw regio. De termijn van hoger beroep is 3 maanden. Dit staat ook in de beslissing van de rechtbank.

Gefinancierde rechtsbijstand

Voor de wijziging van een voornaam kan men in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, als men tenminste voldoet aan de financiële voorwaarden (inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens). Als een advocaat voor u een aanvraag van gefinancierde rechtsbijstand indient, en deze wordt toegewezen, dan wordt aan u een eigen bijdrage opgelegd, die u aan de advocaat dient te betalen. Aan de advocaat hoeft u dan niet het honorarium te betalen voor diens werkzaamheden. Bij veel gemeenten kan men, indien men een inkomen heeft dat nauwelijks boven het sociaal minimum uit komt, een beroep doen op zogeheten “bijzondere bijstand” voor betaling van een opgelegde eigen bijdrage. Als die aanvraag van bijzondere bijstand wordt toegewezen, wordt de eigen bijdrage voor u aan de advocaat betaald.

Griffierecht

Zoals bij de meeste procedures, moet u ook bij deze procedure een griffierecht betalen aan de rechtbank. Voor het actuele griffierecht, kijkt u op de website van de rechtspraak, www.rechtspraak.nl. In 2015 is het griffierecht minimaal € 78 en maximaal € 285, afhankelijk van het al dan niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Uw advocaat zal met u, als u gaat procederen, het griffierecht bespreken. De advocaat krijgt de factuur toegezonden, en de advocaat belast dit door aan u. Bij veel gemeenten kan men, indien men een inkomen heeft dat nauwelijks boven het sociaal minimum uit komt, een beroep doen op zogeheten “bijzondere bijstand” voor betaling van griffierecht. Als die aanvraag van bijzondere bijstand wordt toegewezen, wordt het griffierecht voor u aan de advocaat betaald. 

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • H.L. van der Aa Aelan Advocaten Utrecht
  • T. Geerlof Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • D.R. Ninck Blok Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • M.H. Schmidt Advocatenkantoor Schmidt Amsterdam
  • A. Jankie Jankie Advocatuur 'S-GRAVENHAGE
  • M.L.M. Bindels Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • J.S. Bauer BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
  • J.M. Ringerwöle - de Jong Ringerwöle Advocatuur Zwolle
  • D.I.N. Levinson - Arps LA-Law.NL Middelburg
  • P. Bollema BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN