Terug

Wat is ambtenarenrecht?

Als ambtenaar heeft men geen gewone dienstbetrekking. Het ambtenarenrecht wijkt daarom op veel onderdelen af van het gewone arbeidsrecht. 

Het arbeidsrecht is dan ook niet van toepassing op belangrijke kwesties zoals ontslag. Er zijn verschillen met de rechten en plichten van werknemers in een reguliere arbeidsverhouding.

Wat is een ambtenaar?

Iemand die in een openbare betrekking is aangesteld om, ondergeschikt aan hoger gezag, een deel van de overheidstaak te verrichten.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • G. Alkilic Advocatenkantoor Hoefkade S-GRAVENHAGE
  • R.H. Steensma MKS Advocaten Rotterdam
  • L.M. Dressel Best Law Advocaten Best
  • H.L. van der Aa Aelan Advocaten Utrecht
  • F.S. van Steenbergen
  • D.I.N. Levinson - Arps LA-Law.NL Middelburg
  • I.M. van Kuilenburg Gelijk Advocaten Den Bosch
  • E.T.P. Scheers Scheers Advocatuur Den Haag
  • C.R. Hettema De Baarsjes Advocatenkantoor Amsterdam
  • P. Bollema BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN