Terug

Wat is ambtenarenrecht?

Als ambtenaar heeft men geen gewone dienstbetrekking. Het ambtenarenrecht wijkt daarom op veel onderdelen af van het gewone arbeidsrecht. 

Het arbeidsrecht is dan ook niet van toepassing op belangrijke kwesties zoals ontslag. Er zijn verschillen met de rechten en plichten van werknemers in een reguliere arbeidsverhouding.

Wat is een ambtenaar?

Iemand die in een openbare betrekking is aangesteld om, ondergeschikt aan hoger gezag, een deel van de overheidstaak te verrichten.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • P. Bollema BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
  • drs. P. Rijnsburger BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
  • S. van de Griek VDG advocatuur Almelo
  • S. Said Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • R.B. Gerretsen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • J. 't Hart 't Hart Advocatuur & Mediation Haarlem
  • A. Hollman Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
  • S. Taskent - Demir Van Boxtel advocaten Eindhoven
  • F.M. Hooijmans Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • O.C. Bondam Bondam Advocatenpraktijk Voorschoten