Terug

Wat is tuchtrecht?

Tuchtrecht is het recht dat gaat over de bevoegdheden, die kunnen worden gebruikt om bepaalde beroepsbeoefenaars hun taak goed te doen uitvoeren. 

Integriteit speelt daarbij een belangrijke rol. Ook het vakmanschap is van belang.

Criterium

Getoetst wordt of sprake is van een redelijk bekwaam en zorgvuldig optredende beroepsbeoefenaar. Heeft deze gehandeld zoals van hem/haar mag worden verwacht? De regelgeving binnen de beroepsgroep, en zogeheten “best practices” kunnen daarbij van belang zijn.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • R.B. Gerretsen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • Paul Homan
  • K.G. Kapel Sørensen Advocaten Rotterdam
  • K.A.M. Rademaker Rademaker Advocatuur & Rechtshulp Lelystad
  • M.H.W. Franssen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • J.S. Bauer BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
  • P. Buikes Advocatenkantoor Buikes Apeldoorn
  • H.L. van der Aa Aelan Advocaten Utrecht
  • R.H.T. van Boxmeer Gelijk Advocaten Den Bosch
  • P.J.Ph. Dietz de Loos De Loos & Schrijver Advocaten Wassenaar