Terug

Wegenverkeersrecht

 

Het uitgangspunt daarbij is doorstroming van het verkeer, en dat niemand hinder of gevaar op de weg mag veroorzaken.

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Deze regels zijn verder uitgewerkt in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Dit reglement is een uitvoeringsbesluit bij de Wegenverkeerswet.

Kapstokartikel

In de Wegenverkeerswet zijn de verkeersregels en verkeerstekens te vinden. Als er sprake is van gevaarlijk gedrag, dan kan, als er geen beroep mogelijk is op een specifieke bepaling in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, teruggegrepen worden op een algemeen artikel in de Wegenverkeerswet. Daarin staat vermeld: "het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd". Dat artikel noemt men een kapstokartikel. Een kapstok: omdat alles eraan opgehangen kan worden.

Ook staan er in de Wegenverkeerswet regels waar de minister zich aan moet houden. Bovendien staat erin vermeld dat de mogelijkheid bestaat om ontheffing van de verkeersregels te krijgen.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • J.S. Bauer BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
  • drs. P. Rijnsburger BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
  • W.P.A. Vos Advocatenkantoor Vos Amsterdam
  • L.M. Dressel Best Law Advocaten Best
  • C. Claessens Ludwig Alexander Advocatuur Zeist
  • F.M. Hooijmans Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • H.M.J. van Boxtel Van Boxtel advocaten Eindhoven
  • R.N. van der Ham Advocaten in de Praktijk Utrecht
  • M.H.W. Franssen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • G. van der Wal Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam