Terug

Wetgeving mededingingsrecht

In het Werkingsverdrag van de Europese Unie en de Mededingingswet staat mededingingsrecht vermeld. Er is dus sprake van Nederlands recht (in de Nederlandse wet, zoals de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) en van Europees recht (in het Werkingsverdrag van de EU).  

Er staat ook wetgeving in de Wet Markt en Overheid. Deze wet is een onderdeel van de Mededingingswet, en is op 1 juli 2012 in werking getreden. Sinds 1 juli 2014 geldt deze wet zowel voor bestaande activiteiten als voor nieuwe activiteiten.

Om te voorkomen dat concurrentie wordt vervalst, moeten overheden zich aan bepaalde gedragsregels houden.  Deze staan in de Mededingingswet onder gedragsregels markt en overheid.  Deze regels betreffen een aanvulling op de Europese mededingingsregels.

Het zijn er 4, te weten

 • de door de overheid gemaakte kosten moeten worden doorberekend in de verkoopprijs
 • de overheid mag de eigen bedrijven niet bevoordelen, boven andere bedrijven
 • de bij de overheid aanwezige gegevens (die de overheid in die hoedanigheid nu eenmaal heeft) mogen niet worden gebruikt voor andere kwesties. Het mag wel als ieder ander bedrijf de betreffende gegevens ook mag hebben en gebruiken
 • er mag door niemand zowel een bestuursfunctie als een economische functie worden uitgeoefend

Uitzonderingen op deze regels staan in de Handreiking Wet Markt en Overheid.

Schade 

Schending van mededingingsrecht leidt vaak tot schade bij ondernemers en consumenten. 

Sancties

De Europese Commissie en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) kunnen aan ondernemingen boetes opleggen en dwangsommen, als de regels worden overtreden.

De Staat incasseert de boetes en dwangsommen. Ondernemers die schade hebben geleden door oneerlijke concurrentie krijgen die niet vergoed uit deze geinde boetes en dwangsommen.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • M. Windt Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • L.E.Q. Smits van Oyen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • D.M. van Daalen WERK advocatuur Hilversum
 • D.R. Ninck Blok Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • E.T.P. Scheers Scheers Advocatuur Den Haag
 • S.W. van Zijll Forsyte Advocaten Rotterdam
 • S. Smeets Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
 • C.J. Bungay
 • J.I. Vervest Fridsma & Vervest advocaten Heemskerk
 • R.N. van der Ham Advocaten in de Praktijk Utrecht