Terug

Zorgplicht

Zorgplicht banken

De bank dient bij de dienstverlening zorgvuldig te handelen. Dat houdt in dat de bank rekening moet houden met de belangen van de klant, en daarbij dient de bank rekening te houden met de ervaring van de klant, de financiële situatie van de klant, de kennis van de klant.

De bank dient uiteraard ook voldoende informatie te verstrekken aan de klant, zoals omtrent de dienst die de bank verleent of het product dat de bank verkoopt. 

De bank moet zich actief opstellen en zich verdiepen in de klant: wat is het kennisniveau? Wat is zijn/haar financiële positie?

 

Wettelijke zorgplicht

Zorplicht bank

In de wet staat de zorgplicht van de bank in artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek.

Adviesrelatie

Als de relatie een adviesrelatie is, dan zal de zorgplicht niet vergaand zijn.

Vermogensbeheerrelatie

Als de realtie een vermogensbeheerrelatie is, dan zal de zorgplicht zwaarder zijn. 

Onzorgvuldigheid banken

Schadeplichtigheid 

De bank, of een tussenpersoon, is aansprakelijk voor de door hem/haar veroorzaakte schade, indien deze de bank of tussenpersoon valt toe te rekenen. Voor een onjuist advies of een onvolledig advies, is de bank aansprakelijk indien u daardoor schade lijdt.

 

 

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • H.M.J. van Boxtel Van Boxtel advocaten Eindhoven
  • E.T.P. Scheers Scheers Advocatuur Den Haag
  • S. van de Griek VDG advocatuur Almelo
  • R.H.T. van Boxmeer Gelijk Advocaten Den Bosch
  • S.H.J. Buitenkamp ECHT advocatuur EPE
  • B.W.M. Toemen Gelijk Advocaten Den Bosch
  • C.J. Bungay
  • M.J.J.A. Ooms Ooms Advocatuur Rotterdam
  • M.L.M. Bindels Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • R.H. Steensma MKS Advocaten Rotterdam