Goederenrecht

Advocaat zoeken, gewoon online

Als u een juridische vraag heeft, zoekt u een advocaat. Niet zomaar een advocaat, maar een gespecialiseerde advocaat.

Meer informatie

Beperkt recht

Meer informatie

Vruchtgebruik

vruchtgebruik geeft het recht om goederen die aan een ander toebehoren, te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten

Meer informatie

Erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheid is een last waarmee een onroerende zaak ten behoeve van een andere onroerende zaak is bezwaard

Meer informatie

Lastgeving

In artikel 7:414 Burgerlijk Wetboek staat dat lastgeving de overeenkomst van opdracht is waarbij de ene partij, de lasthebber, zich jegens de andere partij, de lastgever, verbindt om één of meer rechtshandelingen te verrichten

Meer informatie

Agentuur

Agentuur is het bemiddelen, door een handelsagent, bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen een opdrachtgever en anderen

Meer informatie
  • K.A.M. Rademaker Rademaker Advocatuur & Rechtshulp Lelystad
  • Y.E. Verkouter Gelijk Advocaten Den Bosch
  • D.M. Gijzen Advocatenkantoor Gijzen Heerlen
  • F.S. van Steenbergen
  • K. Horstman ECHT advocatuur EPE
  • P. Bollema BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
  • L. Nix Spuistraat 10 Advocaten Amsterdam
  • S. Taskent - Demir Van Boxtel advocaten Eindhoven
  • J. 't Hart 't Hart Advocatuur & Mediation Haarlem
  • drs. M. Hoogendoorn Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam