Goederenrecht

Advocaat zoeken, gewoon online

Als u een juridische vraag heeft, zoekt u een advocaat. Niet zomaar een advocaat, maar een gespecialiseerde advocaat.

Meer informatie

Beperkt recht

Meer informatie

Vruchtgebruik

vruchtgebruik geeft het recht om goederen die aan een ander toebehoren, te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten

Meer informatie

Erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheid is een last waarmee een onroerende zaak ten behoeve van een andere onroerende zaak is bezwaard

Meer informatie

Lastgeving

In artikel 7:414 Burgerlijk Wetboek staat dat lastgeving de overeenkomst van opdracht is waarbij de ene partij, de lasthebber, zich jegens de andere partij, de lastgever, verbindt om één of meer rechtshandelingen te verrichten

Meer informatie

Agentuur

Agentuur is het bemiddelen, door een handelsagent, bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen een opdrachtgever en anderen

Meer informatie
  • R.B. Gerretsen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • R.H. Steensma MKS Advocaten Rotterdam
  • S. Said Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • C. Claessens Ludwig Alexander Advocatuur Zeist
  • J.M.C. Wittens VIER Advocaten Den Haag
  • P. Bollema BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
  • K.A.M. Rademaker Rademaker Advocatuur & Rechtshulp Lelystad
  • M.J.J.A. Ooms Ooms Advocatuur Rotterdam
  • M.L.M. Bindels Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • A. Hollman Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo