Letselschaderecht

Het letselschaderecht bestrijkt diverse rechtsgebieden. Letselschade kan immers in allerlei situaties worden opgelopen. Hierbij kan worden gedacht aan letsel dat is opgelopen op het werk, thuis, in het verkeer, of tijdens een operatie.

Aansprakelijkheid

In Nederland heeft uitsluitend de gewonde, ook wel de benadeelde genoemd, recht op vergoeding van zijn of haar letselschade indien een ander aansprakelijk is

Meer informatie

Wat is letselschade?

Letselschade of letsel is de schade (lichamelijk of geestelijk) die men lijdt door een verwonding of ziekte, opgelopen door een voorval of ongeluk waarvoor iemand anders aansprakelijk is

Meer informatie

Wat kan een advocaat voor u doen?

Meer informatie

Wie kan aanspraak maken op schadevergoeding?

Niet iedereen kan aanspraak maken op een vergoeding

Meer informatie

Welke soorten schade zijn er?

In de letselschade kunnen verschillende soorten schade aan de orde komen

Meer informatie

Speciale categorieën, waarbij schade kan optreden

Meer informatie

Smartengeld

Wat is smartengeld

Meer informatie

Schade

Een verplichting tot het betalen van schade is een verbintenis

Meer informatie

Verjaring

Meer informatie

De rechtspraak over verjaring

Meer informatie

Gefinancierde Rechtsbijstand

Als uw inkomen en uw vermogen te laag zijn om een advocaat te kunnen betalen, kunt u voor een juridische bijstand een advocaat krijgen die door de overheid wordt betaald

Meer informatie
  • M.J.J.A. Ooms Ooms Advocatuur Rotterdam
  • R.H. Steensma MKS Advocaten Rotterdam
  • H.M.J. van Boxtel Van Boxtel advocaten Eindhoven
  • C.R. Hettema De Baarsjes Advocatenkantoor Amsterdam
  • M. Sakarya ECHT advocatuur EPE
  • Y.E. Verkouter Gelijk Advocaten Den Bosch
  • D.M. van Daalen WERK advocatuur Hilversum
  • C.J. Bungay
  • A. Hollman Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
  • F.M. Hooijmans Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam