Mededingingsrecht

Mededingingsrecht is het rechtsgebied dat regels bevat over concurrentie

Concurrentie

Met concurrentie wordt bedoeld concurrentie tussen ondernemingen, maar ook tussen vrije beroepsbeoefenaars

Meer informatie

Misbruik machtspositie

Ondernemingen met een machtspositie dienen er voor zorg dragen dat zij die machtspositie niet misbruiken.

Meer informatie

Wetgeving met betrekking tot mededingingsrecht

Meer informatie

Bevoegdheden van toezichthouders

Toezicht wordt uitgeoefend door de Europese Commissie (EC) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Meer informatie

Fusie

Voor fusies en overnames moet – als het om “grote” bedrijven gaat, eerst toestemming worden gevraagd

Meer informatie

Kartel

Het is verboden om een kartel te vormen

Meer informatie

Clementieverzoek

Meer informatie

Gefinancierde Rechtsbijstand

Als uw inkomen en uw vermogen te laag zijn om een advocaat te kunnen betalen, kunt u voor een juridische bijstand een advocaat krijgen die door de overheid wordt betaald

Meer informatie
  • C.P.M. Engels Engels Ploeger advocaten Heerhugowaard
  • J.L. Souman ECHT advocatuur EPE
  • L.E.Q. Smits van Oyen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • K.G. Kapel Sørensen Advocaten Rotterdam
  • K.A.M. Rademaker Rademaker Advocatuur & Rechtshulp Lelystad
  • M. de Geest
  • S. Bhulai De Loos & Schrijver Advocaten Wassenaar
  • J.J.H. Siebelt Best Law Advocaten Best
  • M.J.J.A. Ooms Ooms Advocatuur Rotterdam
  • J. 't Hart 't Hart Advocatuur & Mediation Haarlem