Pensioenrecht

Pensioenverevening & Pensioenverdeling

Met pensioen wordt in dit onderdeel bedoeld “ouderdomspensioen”: de door een werknemer bij een werkgever opgebouwde pensioenaanspraken

Meer informatie

Conversie

Men kan conversie toepassen bij de tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde pensioenrechten

Meer informatie

Termijn van 2 jaar

Als men vergeet om binnen de termijn van 2 jaar aanspraak te maken op verevening, vervalt dit recht niet

Meer informatie

Opbouw in eigen beheer

Ook pensioenaanspraken die in eigen beheer zijn opgebouwd, vallen onder de vereveningswetgeving

Meer informatie

Boon/van Loon

De Hoge Raad heeft op 27 november 1981 een uitspraak gedaan, tussen de partijen Boon en van Loon. In die uitspraak ging de Hoge Raad “om”, en besliste het voortaan in dergelijke kwesties op een andere wijze, dan daarvoor

Meer informatie

De Pensioenwet

Een van de belangrijkste wetten in het pensioenrecht, is de Pensioenwet

Meer informatie

Toezicht

Pensioeninstellingen en pensioenfondsen zijn ook onderworpen aan toezicht

Meer informatie

Pijlers

Het pensioenrecht in Nederland bestaat uit 3 pijlers

Meer informatie

Gefinancierde Rechtsbijstand

Als uw inkomen en uw vermogen te laag zijn om een advocaat te kunnen betalen, kunt u voor een juridische bijstand een advocaat krijgen die door de overheid wordt betaald

Meer informatie
  • M. Sakarya ECHT advocatuur EPE
  • J.J.H. Siebelt Best Law Advocaten Best
  • R.N. van der Ham Advocaten in de Praktijk Utrecht
  • F.M. Hooijmans Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • J.S. Bauer BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
  • C.R. Hettema De Baarsjes Advocatenkantoor Amsterdam
  • D.I.N. Levinson - Arps LA-Law.NL Middelburg
  • O.C. Bondam Bondam Advocatenpraktijk Voorschoten
  • C.J. Bungay
  • K.A.M. Rademaker Rademaker Advocatuur & Rechtshulp Lelystad