Jeugdrecht

Het civiele recht dat jeugdigen (minderjarigen) betreft

Gratis en vrijblijvend inloopspreekuur advocaten

Wilt u naar een gratis en vrijblijvend inloopspreekuur van een advocaat? Bijvoorbeeld over ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing (UHP)? Heeft u problemen met de Gezinsbeschermer (voorheen: gezinsvoogd)? Kijk dan op JouwAdvocaat.nl voor het dichtstbijzijnde inloopspreekuur van een advocaat dat gaande is. Of stel uw vraag online.

Meer informatie

Onder toezicht stelling (OTS)

als een kind onder toezicht staat

Meer informatie

Voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS)

Meer informatie

Spoed uithuisplaatsing (UHP)

als een kind uit huis is geplaatst

Meer informatie

Minderjarigen, meerderjarigen en jong-meerderjarigen

Meer informatie

Gezagsregister

Meer informatie

Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag omvat de rechten en plichten van ouders, om een kind te verzorgen en op te voeden

Meer informatie

Verkrijgen ouderlijk gezag

Als men gaat scheiden dan behoudt men vanzelf samen het ouderlijk gezag

Meer informatie

Wanneer eindigt ouderlijk gezag?

Het ouderlijk gezag eindigt vanzelf als een kind meerderjarig wordt, ofwel de 18-jarige leeftijd bereikt

Meer informatie

Einde ouderlijk gezag

Meer informatie

De ouderlijke geschillenregeling

Als ouders met ouderlijk gezag een verschil van mening hebben over een kind op het terrein van bijvoorbeeld schoolkeuze, dan kunnen zij dat voorleggen aan de rechter in een speciale procedure

Meer informatie

Gezamenlijk gezag niet in belang kind

Het is voor het krijgen van gezamenlijk gezag van erg groot belang dat men samen kan communiceren

Meer informatie

Ontheffing van het gezag

Sommige ouders kunnen niet voor hun kind zorgen

Meer informatie

Ontzetting uit het gezag

Bij ernstige verwaarlozing of mishandeling, kan men door de rechter uit het ouderlijk gezag worden ontzet

Meer informatie

Voogdij

gezag van een niet-ouder

Meer informatie
  • S.W. van Zijll Forsyte Advocaten Rotterdam
  • E.T.P. Scheers Scheers Advocatuur Den Haag
  • A. Hollman Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
  • J-F. Grégoire VIER Advocaten Den Haag
  • S. Taskent - Demir Van Boxtel advocaten Eindhoven
  • K. Benchaïb Ter Haar & Pater Advocaten Emmeloord
  • drs. M. Hoogendoorn Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • W.P.A. Vos Advocatenkantoor Vos Amsterdam
  • L. Nix Spuistraat 10 Advocaten Amsterdam
  • S. Bhulai De Loos & Schrijver Advocaten Wassenaar