Bank- en effectenrecht

Zorgplicht banken

De zorgplicht van banken neemt steeds grotere vormen aan.

Meer informatie

Effectenrecht

Het effectenrecht omvat regels over de toegang, de organisatie en het gedrag van spelers op de effectenmarkt.

Meer informatie

Wetgeving effectenrecht

De Wet op het financieel toezicht (ofwel: de Wft) is de belangrijkste wet in het bank- en effectenrecht

Meer informatie

Kredietovereenkomsten

Wat te doen als de bank de kraan dichtdraait?

Meer informatie

Pand en hypotheek

Pandrecht en hypotheekrecht zijn beperkte rechten

Meer informatie

Renteswap

Een renteswap is een derivaat, een afgeleid financieel product, waarmee risico’s verhandeld kunnen worden. Via swaps worden bijvoorbeeld renterisico’s afgedekt

Meer informatie

Onderhandelen met de bank

De doorsnee ondernemer (ook al bestaat die niet) onderhandelt niet serieus met de bank over de door hem/haar gestelde zekerheden.

Meer informatie
  • M.L.M. Bindels Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • B.W.M. Toemen Gelijk Advocaten Den Bosch
  • R. Le Grand Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • S. van de Griek VDG advocatuur Almelo
  • R.N. van der Ham Advocaten in de Praktijk Utrecht
  • R.B. Gerretsen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • K. Benchaïb Ter Haar & Pater Advocaten Emmeloord
  • E.M.Y. Sørensen Sørensen Advocaten Rotterdam
  • M.J.J.A. Ooms Ooms Advocatuur Rotterdam
  • C.R. Hettema De Baarsjes Advocatenkantoor Amsterdam