Beslagrecht

Een beslag is een maatregel waarbij een voorwerp of een zakelijk recht wordt onttrokken aan iemands vrije beschikkingsrecht

Beslagvrije voet

Meer informatie

Centraal Digitaal Beslagregister

Vanaf 1 januari 2016 dienen alle deurwaarders aangesloten te zijn bij het Centraal Digitaal Beslagregister, het CDB.

Meer informatie

Onttrekking aan beslag

Verbod

Meer informatie

Verhoging of verlaging belastingvrije voet

Het bedrag dat uit de eenvoudige berekening van 90% van “de bijstandsnorm” volgt, dient vervolgens met bepaalde posten verhoogd of verlaagd te worden

Meer informatie

Toeslagen

De bedoeling van de wetgever met toeslagen

Meer informatie

Conservatoir beslag

Een conservatoir beslag kun je alleen leggen, als de rechtbank (de voorzieningenrechter) daarvoor toestemming heeft gegeven

Meer informatie

Beslag op uitkering

Op een deel van het inkomen kan dus geen beslag worden gelegd

Meer informatie

Verhaalsexecutie

Er zijn verschillende vormen van executie

Meer informatie

Derdenbeslag

Als het beslag wordt gelegd onder een derde (bijvoorbeeld een werkgever), dan noemt men dat een derdenbeslag

Meer informatie

Verhaalbeslag

Meer informatie

Vexatoir

Wat is vexatoir?

Meer informatie

Faillisementsbeslag

Wat is een faillissementsbeslag

Meer informatie

Maritaal beslag

Wat is maritaal beslag?

Meer informatie

Gefinancierde Rechtsbijstand

Als uw inkomen en uw vermogen te laag zijn om een advocaat te kunnen betalen, kunt u voor een juridische bijstand een advocaat krijgen die door de overheid wordt betaald

Meer informatie
  • S. Bhulai
  • R.B. Gerretsen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • T. Geerlof Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • E.M.Y. Sørensen Sørensen Advocaten Rotterdam
  • A. Hollman Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
  • K.A.M. Rademaker Rademaker Advocatuur & Rechtshulp Lelystad
  • J.M. Ringerwöle - de Jong Ringerwöle Advocatuur Zwolle
  • C. Claessens Ludwig Alexander Advocatuur Zeist
  • G. van der Wal Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • S.W. van Zijll Forsyte Advocaten Rotterdam